Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Przedszkola

Aktualności

Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

17.04.2020

Drodzy Rodzice!

Informujemy Państwa, że dziś od godziny 14.00 zostaną udostępnione listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w naborach do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Wyniki będą dostępne w placówkach oświatowych oraz po zalogowaniu się na swoje konto w naborach.
 
Jednocześnie w terminie do dnia 28 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 zobowiązani są Państwo dostarczyć potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do placówki.

Potwierdzenie woli znajduje się w plikach do pobrania na stronach naborów.

Ze względu na panującą pandemię koronawirusa i ograniczenia z tym związane potwierdzenia woli można składać w skrzynkach znajdujących się przy wejściach do placówek oświatowych (bez wchodzenia na ich teren) lub po przez przesłanie własnoręcznie podpisanego skanu lub zdjęcia potwierdzenia woli na adres poczty elektronicznej placówki, do której zostało zakwalifikowane Państwa dziecko. Złożenie poświadczenia woli w takiej formie nie zwalnia Państwa z obowiązku późniejszego (tj. po ustaniu obostrzeń dotyczących przemieszczania się) dostarczenia oryginału dokumentu do szkoły lub przedszkola.

Osoby, które posiadają profil zaufany i dysponują podpisem elektronicznym mają możliwość złożenia podpisanego w ten sposób poświadczenia woli przez skrzynkę ePUAP Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka – prawidłowe złożenie dokumentu w ten sposób zwalnia Państwa z obowiązku dostarczenia oryginału do placówki oświatowej. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka: /kb5177yoql/skrytka (dostęp przez stronę https://epuap.gov.pl/wps/portal - instrukcja składania wniosków znajduje się w plikach do pobrania na platformie naboru).

Składanie wniosków w związku z koronawirusem

23.03.2020

Drodzy Rodzice!

W związku z panującą pandemią koronawirusa informujemy Państwa, że istnieje możliwość składania wniosków dotyczących naboru dzieci do przedszkoli miejskich, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych jedynie w formie elektronicznej pod warunkiem ich podpisania ważnym profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem cyfrowym oraz przesłania na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka: /kb5177yoql/skrytka

Wnioski wraz z załącznikami można przesłać za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – epuap: https://epuap.gov.pl/ 

 

Osoby, które nie dysponują tego typu podpisem prosimy żeby swoje wnioski przesłały w taki sposób, że wydrukują je, podpiszą i prześlą na adres szkoły/przedszkola pierwszego wyboru skan lub zdjęcie podpisanych dokumentów. Jednocześnie informujemy, że po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego będziecie Państwo proszeni o uzupełnienie podpisów lub złożenie oryginalnej dokumentacji w placówkach oświatowych.

Przypominamy, że składanie wniosków elektronicznych za pośrednictwem aplikacji „Nabory” dostępnej na stronie https://www.vulcan.net.pl/jst/rawamazowiecka/ (wybór z menu po lewej stronie Nabór – kanał kandydata).

Na stronach naborów w zakładce „Pliki do pobrania”  znajduje się również instrukcja przesyłania pliku podpisanego profilem zaufanym.

 

Termin składania wniosków w pierwszym etapie rekrutacji mija 31 marca 2020 r.

Uruchomienie systemu

14.02.2020

Informujemy, że nabór na rok szkolny 2020/2021 ruszy od dnia 2 marca 2020 r. Administrator