Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Przedszkola

Aktualności

Witamy w systemie naboru do przedszkoli miejskich oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Rawa Mazowiecka

28.02.2018

Szanowni Państwo W związku z realizacją projektu pn. „Szybciej, lepiej, skuteczniej – rawska eOświata" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej IV: Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 E-usługi publiczne, informujemy Państwa, że na terenie naszego miasta rusza elektroniczny nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o składanie wniosków elektronicznych za pośrednictwem aplikacji „Nabory”. Ważne terminy: Kandydaci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają wnioski w terminie: 1 – 31 marca 2018 r. (Uwaga: kandydaci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wybierają aplikację Nabór do Przedszkoli) Z uwagi na elektroniczny nabór prosimy o ścisłe przestrzeganie podanych wyżej terminów rekrutacji!

Ważne dokumenty

28.02.2018

Informuję Państwa, że w zakładce "Pliki do pobrania" publikowane będą ważne dokumenty dotyczące rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (m.in. terminy i kryteria naboru, niezbędne oświadczenia, które należy złożyć wraz z wnioskiem o przyjęcie). Prosimy o zapoznanie się z tą dokumentacją.