Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Oferta jednostki

Przedszkole Miejskie Nr 1 Tęczowa Jedyneczka

ul. Kilińskiego 2, 96-200 Rawa Mazowiecka

tel. 46 8143732, 46 8144972

e-mail: miejskie_przedszkole_nr_1@wp.pl

WWW: http://przedszkole1rm.com

imię i nazwisko dyrektora: Anna Rzadkiewicz

Lista grup

Nazwa grupy Szczegóły Dodaj
oddziały Dzieci w wieku 2,5 rokuDzieci w wieku 2,5 roku Dzieci w wieku 3 latDzieci w wieku 3 lat Dzieci w wieku 4 latDzieci w wieku 4 lat Dzieci w wieku 5 latDzieci w wieku 5 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie Integracyjny część ogólnodostępnaIntegracyjny część ogólnodostępna AngielskiAngielski NiemieckiNiemiecki Dodaj do koszyka preferencji

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Przystosowany
Godziny pracy:
06:30 - 17:30
Własny budynek:
Tak
Własny ogród:
Tak

Opis jednostki

  Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu o naszej placówce -link do filmu https://youtu.be/SbYgLRibtFI 
Przedszkole Miejskie nr 1 jest najstarszym przedszkolem w Rawie Mazowieckiej, które pielęgnuje wieloletnie tradycje, ale również podąża za nowoczesnymi  rozwiązaniami w zakresie edukacji i wychowania.  Przedszkole położone jest w centrum miasta przy ul. Kilińskiego 2. Piętrowy budynek z dużym, wyposażonym w urządzenia sportowe i rekreacyjne placem zabaw jest przystosowany również do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. W przedszkolu funkcjonuje dziewięć oddziałów dla przedszkolaków  (w tym  oddziały integracyjne). Placówka posiada maksymalnie 170 miejsc dla dzieci. Po generalnej modernizacji pomieszczeń i rozbudowie przedszkola zapewniamy dzieciom nowoczesne i bezpieczne warunki pobytu oraz mniej liczne grupy (od 15 do 20 dzieci w grupie). Oprócz 9 sal zajęć dla dzieci, posiadających zaplecze sanitarne, przedszkole dysponuje salą gimnastyczną  wyposażoną w pomoce do zabaw i ćwiczeń ruchowych, zajęć  z integracji sensorycznej, usprawniania ruchowego oraz gabinet logopedyczny i gabinety do zajęć specjalistycznych.
     Kadra pedagogiczna to doświadczeni w pracy z dziećmi nauczyciele. Zdecydowana większość to nauczyciele dyplomowani, sukcesywnie podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe i troszczący się  o wszechstronny rozwój dziecka oraz zapewniający indywidualizację procesu kształcenia  i wychowania. W pracy dydaktyczno-wychowawczej wykorzystywane są różnorodne programy własne nauczycieli (m.in. program promocji zdrowia, program adaptacyjny, profilaktyki stomatologicznej, rozwijający zdolności plastyczne, zainteresowania czytelnicze, program logopedyczny usprawniający pracę i koordynację narządów mowy oraz doskonalący mowę dziecka, program edukacji regionalnej ). Realizujemy również programy i projekty ogólnopolskie ("Mały Miś w świecie wielkiej literatury", "Oto Hałabała zna go Polska cała", "Z darami natury świat nie jest ponury") i międzynarodowy  (Program promocji zdrowia psychicznego "Przyjaciele Zippiego"), a także innowacje pedagogiczne nauczycielek z zakresu kodowania i Integracji Sensorycznej. 
      Główne cele i zadania wyznacza koncepcja pracy przedszkola, która jest w miarę potrzeb modyfikowana przy aktywnym udziale rodziców. Misja przedszkola brzmi:
"Nasze przedszkole jest przedszkolem otwartym na potrzeby dzieci i rodziców, promującym zdrowy styl życia, przygotowującym do społecznego i intelektualnego funkcjonowania w społeczeństwie, zapewniającym wszechstronny, bezpieczny rozwój wszystkim wychowankom, umożliwiającym rozwój zawodowy swoim pracownikom". Rodzice są współgospodarzami placówki. W przedszkolu funkcjonuje Rada Rodziców, która ma wpływ na wszystkie podejmowane decyzje w zakresie edukacji i wychowania dzieci w przedszkolu. Systematyczna współpraca z władzami samorządowymi, organem prowadzącym - Miastem Rawa Mazowiecka i organem nadzorującym – Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegaturą w Skierniewicach oraz lokalnymi instytucjami przynosi wymierne efekty. Przedszkole cieszy się dobrą opinią w środowisku; podczas rekrutacji liczba kandydatów przewyższa liczbę wolnych miejsc w przedszkolu.
Wszystkie dzieci w ramach podstawy programowej uczestniczą w zajęciach rytmiczno-umuzykalniających z akompaniamentem instrumentu muzycznego oraz w zabawach z  językiem angielskim. Dzieci pięcioletnie uczestniczą ponadto w zajęciach z drugiego języka nowożytnego - języka niemieckiego. Dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego organizowane są zajęcia  z zakresu rewalidacji. W ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych organizowane są zajęcia z zakresu integracji sensorycznej, logopedyczne, zajęcia usprawniające narządy ruchu, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne prowadzone przez psychologa, zajęcia z terapeutą pedagogicznym i pedagogiem specjalnym, a także rozwijające zdolności i zainteresowania dzieci. Zajęcia te są bezpłatne dla rodziców i prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu.
     Przedszkole nosi nazwę "Tęczowa Jedyneczka" z mottem przewodnim: „Przedszkole tęczą jest malowane, w nim znajdziesz radość dziecięcych lat”. Należy do krajowej i wojewódzkiej sieci placówek promujących zdrowie, działa w Klubie Czytających Przedszkoli, posiada Certyfikat MEN „Przedszkole w Ruchu", uczestniczy w akcjach charytatywnych m.in.: „Góra Grosza”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Szlachetna Paczka”, "Paka dla bezdomniaka". Dzieci aktywnie biorą udział i odnoszą sukcesy w różnorodnych konkursach: plastycznych, wokalnych, recytatorskich, prezentują swoje zdolności artystyczne podczas imprez lokalnych i uroczystości przedszkolnych, uczestniczą w akcjach ekologicznych m.in. „Dzień Ziemi”, „Sprzątanie świata”. Dzieci pod okiem kompetentnych nauczycieli stosujących aktywne metody pracy rozwijają swoje zainteresowania, aktywność poznawczą i twórczą, poszerzają swoją wiedzę i kształtują umiejętności i postawy, poznają swoje prawa i obowiązki, czują się bezpiecznie przebywając w życzliwej i dobrej atmosferze. Wszyscy pracownicy przedszkola dokładają starań, aby zapewnić dzieciom optymalne warunki dla wszechstronnego i bezpiecznego rozwoju, wprowadzać w świat wartości uniwersalnych, dbając o kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i regionalnej, zaczynając od najbliższego środowiska.