Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Oferta jednostki

Przedszkole Miejskie Nr 2 Niezapominajka

ul. Zamkowa Wola 5, 96-200 Rawa Mazowiecka

tel. 468144734

e-mail: przedszkolerawa@op.pl

WWW: http://www.przedszkole2rawa.pl/

imię i nazwisko dyrektora: Bożena Paterka

Lista grup

Nazwa grupy Szczegóły Dodaj
3,4,5.6 -latki Dzieci w wieku 2,5 rokuDzieci w wieku 2,5 roku Dzieci w wieku 3 latDzieci w wieku 3 lat Dzieci w wieku 4 latDzieci w wieku 4 lat Dzieci w wieku 5 latDzieci w wieku 5 lat Dzieci w wieku 6 latDzieci w wieku 6 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie AngielskiAngielski Dodaj do koszyka preferencji

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Częściowo przystosowany
Godziny pracy:
06:30 - 17:30
Własny budynek:
Tak
Własny ogród:
Tak

Opis jednostki

Przedszkole Miejskie nr 2 "Niezapominajka" mieści się na ulicy Zamkowa Wola 5. Obecnie w placówce znajduje się siedem sal w pełni wyposażonych w sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki dostosowane do poszczególnych grup wiekowych. Te grupy to: Krasnoludki i Żabki, Pajacyki, Motylki, Słoneczka, Pszczółki i Biedronki.
Przedszkole posiada nowocześnie zagospodarowany teren zieleni z piękną roślinnością, na której znajduje się plac zabaw wyposażony w sprzęt zabawowy dla dzieci.
Kadra pedagogiczna naszego przedszkola to zespół wykształconych nauczycieli wychowania przedszkolnego, to osoby z sercem i pasją, dzięki czemu osiągają doskonałe efekty w pracy dydaktyczno-wychowawczej w zakresie rozwijania potencjalnych możliwości i predyspozycji dziecka. Gruntowne wykształcenie naszych pedagogów oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z wychowankami, gwarantują dostęp do nauki na wysokim poziomie. Empatia, pomysłowość i zmysł artystyczny nauczycieli pozwalają dzieciom uczyć się w twórczej i beztroskiej atmosferze. W przedszkolu zatrudnieni są specjaliści: logopeda, psycholog i pedagog specjalny, którzy pomagają w niwelowaniu deficytów rozwojowych u dzieci oraz w rozwijaniu zainteresowań i talentów przedszkolaków.
Nasze przedszkole jest otwarte na potrzeby dzieci jak i rodziców, którzy są współgospodarzami. W placówce funkcjonuje Rada Rodziców mająca wpływ na podejmowane decyzje w zakresie edukacji i wychowania dzieci. Systematyczna współpraca z władzami samorządowymi, organem prowadzącym Miastem Rawa Mazowiecka i organem nadzorującym - Kuratorium Oświaty w Łodzi z Delegaturą w Skierniewicach oraz lokalnymi instytucjami przynosi wymierne efekty.
Przedszkole podtrzymuje dziedzictwo kulturowe oraz pielęgnuje wartości językowe, kształtuje u wychowanków postawy proekologiczne i prozdrowotne. Świadczy o tym Certyfikat Placówki Promującej Zdrowie oraz ogólnopolskie akcje, w których bierzemy udział: Innowacje Pedagogiczne: "Sensoryczna zabawa zmysły udoskonala", "Interdyscyplinarny Projekt Edukacyjny-Migowy dla dzieci". Ogólnopolski Projekt Edukacyjny: "Razem przez cztery pory roku", "Każdy inny wszyscy równi", "Kubusiowi Przyjaciele Natury",  "Wróbelka Elemelka poznajemy, z nim przygody dzielić chcemy", międzynarodowy Projekt edukacyjny "Mały Miś w świecie wielkiej literatury".
W placówce realizowane są również programy autorskie: "W krainie baśni i bajek", "Edukacja regionalna", "Dziecko w świecie literatury", "Edukacja przyrodnicza dla dzieci w wieku przedszkolnym", "Niezapominajka chroni przyrodę". 
W ramach realizacji Projektu unijnego "Rawa Mazowiecka wspiera przedszkolaków" wprowadzone zostały zajęcia dodatkowe: "Tropiciele przyrody", "Giganci programowania" i "Rozwiązywanie problemów", założenia i cele tych zajęć nadal są kontynuowane. Ponadto dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczestniczą w zajęciach integracji sensorycznej, zajęciach z logopedą, psychologiem i zajęciach rewalidacyjnych. W najbliższym czasie placówka zostanie doposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne, które usprawnią pracę z dziećmi.
Przedszkole zapewnia swoim wychowankom warunki do wszechstronnego rozwoju organizując bezpłatne zajęcia z rytmiki i języka angielskiego. Co roku zgodnie z kalendarium imprez kulturalnych dzieci mają możliwość uczestniczenia w balach, teatrzykach, audycjach muzycznych na żywo i online. Dla dzieci zdolnych organizowane są koła zainteresowań: plastyczne, taneczne i szachowe. Przedszkolaki uczestniczą również w zajęciach sportowych "Drużyna Kangura" prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów.
Uczymy dzieci wrażliwości na los drugiego człowieka poprzez udział w akcjach charytatywnych takich jak: Góra Grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Szlachetna Paczka i wiele innych lokalnych akcji.
Nasze przedszkole jest laureatem Konkursu: "Nasze Ekologiczne Pracownie" organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dzięki dotacji jaką otrzymaliśmy z funduszu utworzony został przy "Niezapominajce" ogród dydaktyczny: "Zielona Kraina". Ogród ten, jest miejscem gdzie dzieci nabywają umiejętności m.in. z zakresu: rozpoznawania i nazywania roślin, planowania prac w ogrodzie, pielęgnacji i uprawy warzyw i roślin, ziół formowania krzewów, kompostowania odpadów, segregowania śmieci rozpoznawania pospolitych gatunków ptaków i owadów, samodzielnego dokonywania pomiarów w stacji metrologicznej. W ramach realizacji projektu realizowany jest szereg konkursów, uroczystości, akcji i happeningów.
"Niezapominajka" pozyskała środki na realizację działań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, dzięki którym zakupiono szereg książek będących nowościami wydawniczymi dla przedszkolaków (w tym książek opublikowanych drukiem, książek obrazkowych, mówionych, audiobooków). Zakupione pozycje uatrakcyjniają m.in. zajęcia biblioteczne odbywające się na terenie naszej placówki, spotkania promujące głośne czytanie dla dzieci.
"Niezapominajka" to miejsce, w którym panuje ciepła i rodzinna atmosfera sprzyjająca indywidualnemu podejściu do rozwoju, nauki i wychowania najmłodszych. Staramy się, by dzieci przychodziły do nas z radością, a na widok pani czy cioci pełnej pomysłów i ciepła, buzie się śmiały od ucha do ucha.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: przedszkole2rawa.pl, naszej strony na mediach społecznościowych i przedszkolnego kanału YouTube: Rawska Niezapominajka, gdzie możecie bliżej zapoznać się z naszymi działaniami i ofertą przedszkola.
   Nasze atuty:
 • położenie przedszkola z dala od ulic z dużym placem zabaw,
 • estetyczne, duże i funkcjonalnie urządzone sale zabaw z łazienkami,
 • wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
 • wyposażenie przedszkola w pomoce do różnorodnych zabaw dzieci oraz w komputery z dostępem do internetu, projektory w celu umożliwienia nauczycielom wykorzystanie nowoczesnych pomocy-gier edukacyjnych w pracy z dziećmi,
 • sala integracji sensorycznej, sala doświadczania świata,
 • organizowanie imprez integrujących całą społeczność przedszkolną,
 • współpraca z lokalnymi instytucjami,
 • przychylność rodziców,
 • sponsorzy.
    Imprezy:
 • Dzień Przedszkolaka   
 • Święto Pieczonego Ziemniaka
 • Dzień Chłopca i Dziewczynki
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Święto Niepodległości
 • Mikołajki
 • Przedszkolne Kolędowanie
 • Bal karnawałowy
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Powitanie Wiosny
 • Dni Kultury Chrześcijańskiej
 • Święto Ziemi
 • Święto Niezapominajki
 • Święto Rodziny
 • Dzień Dziecka
 • Zakończenie roku szkolnego dzieci  5-letnich 
 • Szereg świąt nietypowych takich jak: Międzynarodowy Dzień Kropki, Dzień Uśmiechu, Światowy Dzień Tolerancji, Światowy Dzień Misia i wiele innych
     W naszym przedszkolu:
 • Dostarczamy dzieciom miłych wspomnień na całe życie.
 • Szanujemy i przestrzegamy praw dziecka.
 • Każde dziecko jest dla nas ważne, kochane, traktowane indywidualnie i podmiotowo.
 • Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć.
 • Prowadzimy edukację proekologiczną i prozdrowotną, wyrabiamy u dzieci nawyki higieniczne, zdrowotne, ekologiczne.
 • Jesteśmy otwarci na propozycje i współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 • Służymy pomocą w razie trudności wychowawczych.
 • Przywiązujemy dużą wagę do świąt rodzinnych, poznajemy i kultywujemy tradycje z różnych regionów naszego kraju.
 • Zapewniamy potrzebę swobodnej i bezpiecznej zabawy.
 • Organizujemy różnorodne i atrakcyjne zajęcia: wycieczki, wyjazdy do kina, teatrów, pikniki, spotkania z ciekawymi ludźmi, uroczystości przedszkolne.
 • Prowadzimy działania mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci.
 • Zapewniamy wszechstronny rozwój każdego dziecka.

Zdjęcia jednostki