Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Oferta jednostki

Oddział 0 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

ul. Kościuszki 19, 96-200 Rawa Mazowiecka

tel. 468143532

e-mail: szkola@sp1rawa.pl

WWW: http://www.sp1rawa.pl

imię i nazwisko dyrektora: Jarosław Wasiak

Lista grup

Nazwa grupy Szczegóły Dodaj
oddział zerowy Dzieci w wieku 5 latDzieci w wieku 5 lat Dzieci w wieku 6 latDzieci w wieku 6 lat Dzieci starsze niż 6 latDzieci starsze niż 6 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie AngielskiAngielski Dodaj do koszyka preferencji

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Przystosowany
Godziny pracy:
07:00 - 16:30
Własny budynek:
Tak
Własny ogród:
Tak

Opis jednostki

Edukację w Szkole Podstawowej nr 1 można zacząć już od przedszkola, a to dzięki działającym tu klasom zerowym. Stanowią one przygotowanie do nauki szkolnej dla dzieci 6 letnich. Proces edukacyjny przybiera indywidualny charakter i zostaje dostosowany do psychofizycznych możliwości uczniów. Usytuowanie oddziału zerowego w szkole, pozwala dobrze przygotować się do roli ucznia oraz w naturalny i łagodny sposób przejść na kolejny etap edukacji.
Tydzień pracy zerówki wypełniony jest:
* urozmaiconymi zajęciami dydaktycznymi,
* zabawą poszerzającą ich wiedzę,
* zajęciami przygotowującymi do podjęcia nauki czytania i pisania,
* zajęciami plastycznymi, muzycznymi i ruchowymi,
* zajęciami języka angielskiego.

Wszystko to przeplatane jest wspólną zabawą, śpiewem i tańcem. Dzieci mają także okazję współtworzyć i uczestniczyć w wielu wydarzeniach kulturalnych, muzycznych i sportowych. Biorą udział także w wielu uroczystościach szkolnych i wycieczkach. Ponadto podejmujemy szereg działań, których celem jest nie tylko wspomaganie rozwoju poznawczego, ale także społecznego uczniów oraz wdrażanie ich do samodzielności.
Dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych obejmowane są również programami, których celem jest pełne poczucie bezpieczeństwa i integracji ze środowiskiem szkolnym, w tym kluczowe działanie polegające na współpracy uczniów klas starszych z oddziałami przedszkolnymi w postaci wspólnych gier, zabaw oraz opiece podczas przerw międzylekcyjnych. Oferujemy także specjalistyczną opiekę:
* logopedy,
* pedagoga szkolnego i psychologa,
* innych specjalistów.
Nasza kadra to nauczyciele:
* posiadający wysokie kompetencje zawodowe i długoletni staż pracy,
* odpowiedzialni i zaangażowani w pracę z małym dzieckiem,
* kreatywni i otwarci na potrzeby dziecka i ich rodziców.

Budynek szkoły przystosowany do osób niepełnosprawnych:
- dźwig osobowy
- toalety
- ciągi komunikacyjne
- sale specjalistyczne (do zajęć rewalidacyjnych, Integracji Sensorycznej)

Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 1 Zdjęcie szkoły 2