• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Przedszkola

Szanowni Państwo

W związku z realizacją projektu pn. „Szybciej, lepiej, skuteczniej – rawska eOświata" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej IV: Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 E-usługi publiczne, informujemy Państwa, że na terenie naszego miasta rusza elektroniczny nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018.
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o składanie wniosków elektronicznych za pośrednictwem aplikacji „Nabory”.

Ważne terminy:
Kandydaci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych składają wnioski w terminie: 15 maja - 9 czerwca 2017 r.