Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór do przedszkoli

Terminy naboru

Poniższy harmonogram przedstawia etapy postępowania rekrutacyjnego wraz z terminami ich obowiązywania.

Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie
24.02.2020 08:00 31.03.2020 15:00 Publikacja oferty
Zapoznanie się z ofertą przedszkoli
24.02.2020 08:00 09.03.2020 15:00 Rejestracja kandydatów
Zakładanie konta w systemie rekrutacji, wydrukowanie wniosku, podpisanie przez rodziców/opiekunow prawnych i złożenie wersji papierowej w przedszkolu pierwszego wyboru
03.04.2020 08:00 03.04.2020 08:01 Publikacja list zakwalifikowanych
Poznanie wyników zakwalifikowania
03.04.2020 08:01 16.04.2020 15:00 Potwierdzanie woli
Pisemne potwierdzenie woli uczęszczania w placówce zakwalifikowania dziecka
20.04.2020 08:00 15.05.2020 15:00 Publikacja list przyjętych
Poznanie wyników przyjęcia dziecka
30.07.2020 08:00 05.08.2020 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - rejestracja kandydatów
24.08.2020 13:00 24.08.2020 13:01 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list zakwalifikowanych
24.08.2020 13:01 26.08.2020 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - potwierdzanie woli
28.08.2020 08:00 31.08.2020 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list przyjętych