• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Aktualności

INFORMACJA O OGŁOSZONYM KONKURSIE OFERT

12.07.2021

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że Zarządzeniem Nr 241/07/2021 z dnia 8 lipca b.r ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod tytułem: „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2021/2022, 2022/2023 oraz 2023/2024”. Wobec powyższego planuje się rozstrzygnięcie ogłoszonego konkursu w terminie po 6 sierpnia 2021r. Po wskazanym terminie zostaną przygotowane powiadomienia dla rodziców kandydatów biorących udział w rekrutacji, w zakresie możliwości wskazania miejsca realizacji prawa do wychowania przedszkolnego od 1 września 2021r.

INFORMACJA O WYNIKACH OGŁOSZONEGO KONKURSU

05.07.2021

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że Zarządzeniem Nr 213/06/2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą ,,Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2021/2022 2022/2023 oraz 2023/2024”. Konkurs został ogłoszony zarządzeniem Nr 168/05/2021 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 31 maja 2021 roku. W wyniku konkursu wyłoniono do realizacji w/w zadania NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY „PLUSZOWY MIŚ”, ul. Gdańska 7/1, 83-200 Starogard Gdański (RSPO 268169). Organem prowadzącym jest: Martyna Bunikowska. Liczba miejsc dostępnych dla Gminy Miejskiej Starogard Gdański wyniosła 25. Z uwagi na powyższe zostaną podjęte kolejne działania mające na celu umożliwienie wskazania miejsca realizacji prawa do wychowania przedszkolnego dzieciom, które wzięły udział w rekrutacji ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc nie zostały przyjęte do przedszkoli publicznych. Rodzice kandydatów otrzymają pisemną informację w zakresie rozstrzygnięć podjętych działań. Informacja zostanie przesłana listownie, w terminie do 30 sierpnia 2021r.


INFORMACJA

05.07.2021

SZANOWNI RODZICE KANDYDATÓW W REKRUTACJI DO MIEJSKICH PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH,

informujemy, że w wyniku przeprowadzonej rekrutacji do miejskich przedszkoli publicznych wszystkie wolne miejsca zostały zajęte. Wobec powyższego informujemy także, że nie zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca. Prezydent Miasta Starogard Gdański, Zarządzeniem Nr 168/05/2021 z dnia 31.05.2021r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2021/2022, 2022/2023 oraz 2023/2024”. W wyniku powyższego planuje się pozyskać dodatkowe miejsca dla dzieci, które dotychczas nie otrzymały wskazania do przedszkola publicznego, a wzięły udział w rekrutacji. Po rozstrzygnięciu w/w konkursu rodzice dzieci nieprzyjętych otrzymają pisemną informację w zakresie możliwości wskazania miejsca realizacji prawa do wychowania przedszkolnego w roku 2021/2022. Informacja ta zostanie przesłana listownie, w terminie do 31 lipca 2021r.