Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Przedszkola

Aktualności

Zgłaszanie kandydatów

08.04.2019

8 kwietnia 2019 r. rozpoczyna się rekrutacja dzieci na rok szkolny 2019/2020 do wszystkich przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański. Nabór będzie prowadzony wyłącznie z wykorzystaniem poniższego systemu elektronicznego. Zgłaszanie kandydatów przez rodziców/opiekunów prawnych do przedszkola trwać będzie do 19 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00. Rodzice/opiekunowie prawni we wniosku zgłoszeniowym wskazują trzy preferowane placówki edukacji przedszkolnej do przyjęcia ich dziecka. Wniosek o przyjęcie dziecka, po wygenerowaniu go z systemu należy złożyć tylko w placówce I wyboru! Do wniosku rodzice/opiekunowie prawni dołączają dokumenty potwierdzające spełnienie dodatkowych kryteriów. Rodzice są zobowiązani potwierdzić wolę przyjęcia w placówce zakwalifikowania. Jej brak jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Dopiero po potwierdzeniu woli przez rodzica zmienia się status kandydata z "zakwalifikowanego" na "przyjętego".