• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Aktualności

INFORMACJA

31.05.2021

SZANOWNI RODZICE KANDYDATÓW W REKRUTACJI DO MIEJSKICH PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH,

informujemy, że w wyniku przeprowadzonej rekrutacji do miejskich przedszkoli publicznych wszystkie wolne miejsca zostały zajęte. Wobec powyższego informujemy także, że nie zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca. Prezydent Miasta Starogard Gdański, Zarządzeniem Nr 168/05/2021 z dnia 31.05.2021r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2021/2022, 2022/2023 oraz 2023/2024”. W wyniku powyższego planuje się pozyskać dodatkowe miejsca dla dzieci, które dotychczas nie otrzymały wskazania do przedszkola publicznego, a wzięły udział w rekrutacji. Po rozstrzygnięciu w/w konkursu rodzice dzieci nieprzyjętych otrzymają pisemną informację w zakresie możliwości wskazania miejsca realizacji prawa do wychowania przedszkolnego w roku 2021/2022. Informacja ta zostanie przesłana listownie, w terminie do 31 lipca 2021r.