Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Przedszkola

Aktualności

Ogłoszenie

12.07.2019

Szanowni Rodzice, informujemy, że w wyniku ogłoszonego zarządzeniem nr 310/06/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2019/2020-2020/2021” zarządzeniem nr 406/07/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. rozstrzygnięto konkurs, w ramach którego do realizacji w/w zadania wyłoniono NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ANIOŁEK, ul. Powstańców Warszawskich 12, 83-200 Starogard Gdański. Organem prowadzącym jest: NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK ANIOŁEK SPÓŁKA Z O. O. Liczba miejsc oferowanych dla Gminy Miejskiej Starogard Gdański wyniosła 248. Wobec powyższego w wskazanym terminie do 31 lipca b.r., o którym informowano w poprzednim komunikacie, kolejni rodzice otrzymają pisemną informację w zakresie możłiwości wskazania miejsca realizacji prawa do wychowania przedszkolnego.

Zgłaszanie kandydatów

08.04.2019

8 kwietnia 2019 r. rozpoczyna się rekrutacja dzieci na rok szkolny 2019/2020 do wszystkich przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański. Nabór będzie prowadzony wyłącznie z wykorzystaniem poniższego systemu elektronicznego. Zgłaszanie kandydatów przez rodziców/opiekunów prawnych do przedszkola trwać będzie do 19 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00. Rodzice/opiekunowie prawni we wniosku zgłoszeniowym wskazują trzy preferowane placówki edukacji przedszkolnej do przyjęcia ich dziecka. Wniosek o przyjęcie dziecka, po wygenerowaniu go z systemu należy złożyć tylko w placówce I wyboru! Do wniosku rodzice/opiekunowie prawni dołączają dokumenty potwierdzające spełnienie dodatkowych kryteriów. Rodzice są zobowiązani potwierdzić wolę przyjęcia w placówce zakwalifikowania. Jej brak jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Dopiero po potwierdzeniu woli przez rodzica zmienia się status kandydata z "zakwalifikowanego" na "przyjętego".