Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Oferta jednostki

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

Aleja Jana Pawła II 7, 83-200 Starogard Gdański

tel. 58 56 223 78

fax. 585 622 378

e-mail: przedszkole2stg@wp.pl

WWW: http://www.przedszkole2.starogard.pl, adres EPUAP: /MPP2_STG/SkrytkaESP.

imię i nazwisko dyrektora: Maria Glinkowska

Lista grup

Nazwa grupy Szczegóły
dzieci z orzeczeniami Dzieci w wieku 3 latDzieci w wieku 3 lat Dzieci w wieku 4 latDzieci w wieku 4 lat Dzieci w wieku 5 latDzieci w wieku 5 lat Dzieci w wieku 6 latDzieci w wieku 6 lat Dzieci starsze niż 6 latDzieci starsze niż 6 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie Integracyjny część dla kandydatów z orzeczeniemIntegracyjny część dla kandydatów z orzeczeniem
ogólnodostępna/integracyjna Dzieci w wieku 3 latDzieci w wieku 3 lat Dzieci w wieku 4 latDzieci w wieku 4 lat Dzieci w wieku 5 latDzieci w wieku 5 lat Dzieci w wieku 6 latDzieci w wieku 6 lat Dzieci starsze niż 6 latDzieci starsze niż 6 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Przystosowany
Godziny pracy:
06:00 - 16:30
Możliwość wyżywienia:
Własna kuchnia
Własny budynek:
Tak
Własny ogród:
Tak
Prowadzi świetlicę:
Nie
Pracuje na zmiany:
Jedna zmiana

Opis jednostki

        Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Starogardzie Gdańskim istnieje od 1991 r. W przedszkolu funkcjonują dwie grupy ogólnodostępne oraz cztery grupy integracyjne, w których razem bawią się i uczą dzieci pełnosprawne i o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Placówka czynna jest od 06:00 do 16:30 przez 11 miesięcy w roku.
Przedszkole pełniąc na wysokim poziomie funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące zapewnia dzieciom wszechstronny rozwój w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb. We wszelkie działania stara się angażować rodziców jako partnerów w realizacji koncepcji rozwoju placówki. Wspomagając postępy rozwojowe dziecka wykwalifikowani nauczyciele i specjaliści (psycholog, pedagog, oligofrenopedagog, muzykoterapeuta, rehabilitant ruchowy, logopedzi) wykorzystują podczas zajęć innowacyjne metody i sprawdzone formy pracy dydaktyczno - wychowawczej. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego wzbogacona jest o prowadzenie innowacji pedagogicznych takich, jak: "Bawimy i uczymy się przy pomocy komputera", "Świat przyjaznych literek - wczesne czytanie w przedszkolu" ( już od trzylatków), "Apetyt na czytanie - wspólnie odkrywamy świat książki". W przedszkolu funkcjonuje biblioteczka przedszkolna z możliwością wypożyczania książek do domu oraz pracownia komputerowa dla dzieci.
Osiągnięcia przedszkola zostały nagrodzone otrzymaniem certyfikatów: Przedszkole Talentów, Bezpieczne Przedszkole oraz Przedszkole w Ruchu (nadany przez MEN).
Każdy przedszkolak tego wymagający (zwłaszcza dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) objęty jest pomocą psychologiczno - pedagogiczną. Uczestniczy wówczas w rewalidacji, zajęciach korekcyjno - kompensacyjnych, terapii logopedycznej, muzykoterapii, zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne, terapii ruchowej lub zajęciach rozwijających uzdolnienia.
Jednopiętrowy budynek przedszkola jest jasny i przestronny otoczony zielonym terenem, na którym znajdują się trzy place zabaw wyposażone w zjeżdżalnie, huśtawki, przeplotnie, drabinki i piaskownice. W przedszkolu znajduje się sześć sal dydaktycznych, trzy gabinety terapii, szatnie dla każdej grupy oraz łazienki (w tym łazienki dla dzieci niepełnosprawnych). Budynek przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada windę osobową.
adres EPUAP: /MPP2_STG/SkrytkaESP.

Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6