Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Oferta jednostki

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1

ul. Henryka Sienkiewicza 19, 83-200 Starogard Gdański

tel. 585625489

e-mail: sekretariat@mpp1.starogard.pl

WWW: http://www.mpp1.starogard.pl

imię i nazwisko dyrektora: Anna Płoszyńska-Damaszk

Lista grup

Nazwa grupy Szczegóły
MPP1 Dzieci w wieku 3 latDzieci w wieku 3 lat Dzieci w wieku 4 latDzieci w wieku 4 lat Dzieci w wieku 5 latDzieci w wieku 5 lat Dzieci w wieku 6 latDzieci w wieku 6 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie AngielskiAngielski

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Częściowo przystosowany
Godziny pracy:
06:00 - 16:00
Możliwość wyżywienia:
Katering
Własny budynek:
Tak
Własny ogród:
Tak
Prowadzi świetlicę:
Nie
Pracuje na zmiany:
Jedna zmiana

Opis jednostki

Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 1 w
Starogardzie Gdańskim swoją działalność rozpoczęło 1 września
2021r.  Siedziba przedszkola mieści się przy ul. Henryka
Sienkiewicza 19 w Starogardzie Gdańskim.
Przedszkole
zostało założone na mocy uchwały Nr
XXXII/399/2021 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 24 lutego 2021r. Organem
prowadzącym jest Gmina Miejska Starogard Gdański, a nadzór pedagogiczny
sprawuje Pomorski Kurator Oświaty. 

Do Naszego przedszkola uczęszczać mogą dzieci w
wieku 3 - 6 lat. W jednostce funkcjonuje 7 grup przedszkolnych, które są
oddziałami całodziennymi. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w
godzinach od 6.00 – 16.00  przez 11 miesięcy w roku  (z miesięczną
przerwą wakacyjną). W przedszkolu funkcjonuje monitoring.

Budynek przedszkola jest piętrowy, posiada 7
przestrzennych, nasłonecznionych, estetycznie urządzonych  sal zabaw i
zajęć dla dzieci, wyposażonych w pomoce dydaktyczne i zabawki, sprzęt
multimedialny, meble dostosowane do wieku dzieci oraz kąciki zainteresowań. W
przedszkolu znajdują się także toalety przy każdej sali zajęć, szatnie dla
dzieci, stołówka, gabinety terapeutyczne, sala do zajęć korekcyjnych oraz
pomieszczenia kancelaryjno-administracyjne.  Każdy przedszkolak
spożywa u nas smaczne, urozmaicone  i wysokiej jakości posiłki przygotowane przez
firmę Cateringową. 

Przedszkole dysponuje również dużym ogrodem, dzięki temu zapewnia dzieciom codzienny kontakt
z naturą oraz umożliwia bezpieczny
pobyt dzieci na placu zabaw, który jest wyposażony w urządzenia ogrodowe
rozwijające sprawność i zwinność naszych wychowanków. Do dyspozycji dzieci są
również boiska i tereny zielone.  Atrakcyjne
położenie placówki stwarza doskonałe warunki do częstych spacerów i prowadzenia
obserwacji przyrody zmieniającej się pod wpływem następujących po sobie pór
roku. 
W naszym przedszkolu rozbudzamy wrażliwość
ekologiczną. 

Przedszkole zatrudnia nauczycieli mających pełne
kwalifikacje pedagogiczne, którzy nieustannie podnoszą swoje kompetencje
zawodowe poprzez zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego oraz
uczestnicząc w doskonaleniu zawodowym, a także pomoce nauczyciela w grupach
dzieci 3-letnich oraz woźne. Kadra pedagogiczna i pomocnicza zapewnia wysoki
poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej, a także opiekuńczej. W placówce
zatrudnieni są także specjaliści: logopeda, nauczyciel języka angielskiego,
katecheta, pedagog, psycholog, pedagog specjalny, specjalista terapii
pedagogicznej, rewalidacji i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. 

Oferta naszej placówki dostosowana jest do potrzeb i możliwości
wychowanków. Celem naszych działań to
przede wszystkim dążenie do wszechstronnego rozwoju dzieci oraz zapewnienia im
radosnego i bezpiecznego dzieciństwa. Gwarantujemy dziecku rozwijanie
zainteresowań i osiąganie sukcesów dostosowanych do jego możliwości
psychofizycznych. Dzieciom tworzy się warunki bezpiecznej adaptacji,
nauki i zabawy w rodzinnej, przyjaznej atmosferze. Poza obowiązkowymi zajęciami
edukacyjnymi zawartymi w podstawie programowej w przedszkolu realizujemy szereg
programów, projektów edukacyjnych  i innowacji pedagogicznych. Są to programy
autorskie nauczycielek przedszkola: „Przyjaciel przyrody”, „Będę
przedszkolakiem”, „ Kolorowy zawrót głowy” „Tańczące nutki”, „Kociewie-moja
Mała Ojczyzna”, „Wczesna nauka czytania w przedszkolu oparta na metodach dr
Ireny Majchrzak i Glena Domana”, „Bezpieczny przedszkolak”.  Przedszkole włącza się także  w akcje  charytatywne, takie jak: „Góra grosza”, pomoc
dla ludzi potrzebujących, pomoc dla schroniska dla zwierząt, zbiórka nakrętek,
baterii. 

W przedszkolu wyrównujemy szanse rozwojowe i edukacyjne
dziecka, w szczególności poprzez: organizację zajęć logopedycznych,
rewalidacyjnych oraz socjoterapeutycznych, a także poprzez
pracę indywidualną z dzieckiem. Ponadto organizujemy zajęcia adaptacyjne dla
dzieci nowoprzyjętych.

W celu uwrażliwienia dzieci na sztukę w placówce
systematycznie odbywają się przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne,
spotkania z ciekawymi ludźmi. Aktywnie współpracujemy ze środowiskiem lokalnym:
z placówkami oświatowymi, z instytucjami kulturalnymi, z organizacjami i
instytucjami wspierającymi edukację.

Tworzymy warunki do integrowania oddziaływań
wychowawczych dom – przedszkole – środowisko.
Plan Pracy
Przedszkola zawiera organizację różnorodnych uroczystości   o charakterze rodzinnym,
takich, jak: Pasowanie na Przedszkolaka, Dzień Postaci z Bajek, Andrzejki,
Mikołajki, Przedszkolna Wigilia, Kiermasz Świąteczny, Bal Karnawałowy, Dzień
Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Dzień Kosmosu, Dzień Przyjaciela, Festyn
Rodzinny integrujący społeczność przedszkolną i wiele innych.

Jako miejsce składania dokumentów związanych z
rekrutacją do Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 1 w Starogardzie Gdańskim
wskazuje się siedzibę Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 1, ul. H. Sienkiewicza
19 w Starogardzie Gdańskim. Dostępna jest możliwość złożenia dokumentów
także
za pośrednictwem 
ePuap: /MPP1_STG/SkrytkaESP


Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6