Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Oferta jednostki

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4 im. "Tęczą Malowane"

ul. Władysława Stanisława Reymonta 7, 83-200 Starogard Gdański

tel. 585628178, 611175018

fax. 585628178

e-mail: dyrektor@przedszkole4.starogard.pl

WWW: http://www.tecza-malowane.pl , EPUAP: /mpp4Starogard/SkrytkaESP

imię i nazwisko dyrektora: Alicja Prokopów

Lista grup

Nazwa grupy Szczegóły
Przedszkole Nr 4 Dzieci w wieku 3 latDzieci w wieku 3 lat Dzieci w wieku 4 latDzieci w wieku 4 lat Dzieci w wieku 5 latDzieci w wieku 5 lat Dzieci w wieku 6 latDzieci w wieku 6 lat Dzieci starsze niż 6 latDzieci starsze niż 6 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie AngielskiAngielski

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Nieprzystosowany
Godziny pracy:
06:00 - 16:00
Możliwość wyżywienia:
Własna kuchnia
Własny budynek:
Tak
Własny ogród:
Tak
Prowadzi świetlicę:
Nie
Pracuje na zmiany:
Jedna zmiana

Opis jednostki

NASZE PRZEDSZKOLE TO PLACÓWKA Z TRADYCJAMI, ISTNIEJE JUŻ OD PONAD 40 LAT I MIEŚCI SIĘ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM W BUDYNKU PRZY ULICY REYMONTA 7.  PRZEDSZKOLE jest czynne od godz. 6.00-16.00.

 W budynku znajduje się  5 sal dydaktycznych. SALE SĄ SŁONECZNE, PRZESTRZENNE, WYPOSAŻONE W RÓŻNORODNE ZABAWKI I POMOCE DOSTOSOWANE DO WIEKU DZIECKA.

W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe, co jest zgodne z oczekiwaniami rodziców. Dzieci uczęszczają na zajęcia z języka angielskiego, religii, rytmiki oraz na zajęcia sportowe. Dodatkowo nasi wychowankowie cyklicznie uczestniczą w zajęciach badawczych Edu Fun, spektaklach teatralnych oraz koncertach muzycznych.
W tradycji przedszkola zakorzenione są takie uroczystości, jak : Jasełka, Urodziny Przedszkola, Dzień Przedszkolaka, Dzień Babci i Dziadka, Mikołajki, Bal Karnawałowy, Festyn Rodzinny, Dzień Rodzica, Dzień Dziecka.
W naszej placówce wprowadzane i realizowane są autorskie innowacje pedagogiczne oraz projekty edukacyjne takie jak
:
1. „Ruch i elementy kinezjologii, jako czynniki stymulujące procesy myślowe i uczenie się dzieci”.
2. „Mały sportowiec”.
3. „Szczęśliwy przedszkolak”.
4. „Zabawy z literami”.
5. „Polak Mały”.
6. „Literkowo - schodkowo - zabawy wspomagające naukę alfabetu”.
7. „Moje pierwsze słówka”.
8. „Cztery pory roku ekologią przeplatane”.
9. „Kociewie – moje rodzinne”.
10. Program profilaktyczno - wychowawczy. 
11. "Program wczesnej nauki czytania oparty na metodzie I. Majchrzak i G. Domana". 
12. "Program wczesnej nauki matematyki dzieci w wieku przedszkolnym oparty na metodzie G. Domana". 
13. ""Miłe uszom dźwięki - program logopedyczny wspomagający rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym". 
14. "Wykorzystanie zabaw logopedycznych do rozbudzania aktywności słownej oraz poprawnego opanowania języka przez dzieci w wieku przedszkolnym". 
15. "Matematyka dla smyka". 
16. "Odkrywamy, badamy - eksperymentujemy". 
17. "Koncentracja uwagi o uważności dziecka poprzez ćwiczenia gimnastyczne z elementami jogi dla dzieci".
18. Zajęcia taneczne "Zumba".
19. "Mali kreatywni" - program rozwijający zainteresowania plastyczne.

 Posiadamy POMORSKI CERTYFIKAT JAKOŚCI EDUKACYJNEJ – jako placówka dobrze przygotowująca dziecko do szkoły podstawowej. 

Jesteśmy placówką, która spełnia wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferujemy wysoką jakość programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem - w związku z czym przyznano nam ogólnopolski Certyfikat "CHROŃMY DZIECI".

 Organizujemy zajęcia otwarte i adaptacyjne, spotkania integracyjne, pogadanki, badania logopedyczne; przekazujemy informacje rodzicom poprzez kalendarium, wydajemy gazetkę przedszkolną, prowadzimy stronę internetową oraz portal społecznościowy Facebook.

Celem naszych działań jest dążenie do wszechstronnego rozwoju dzieci oraz zapewnienia im radosnego i bezpiecznego dzieciństwa.

Zapewniamy dziecku osiąganie sukcesów adekwatnych do jego możliwości psychofizycznych.

Tworzymy warunki do integrowania oddziaływań wychowawczych dom – przedszkole –środowisko.

Stwarzamy atmosferę akceptacji i bezpieczeństwa.
Wyrównujemy szanse rozwojowe i edukacyjne dziecka.

Stwarzamy warunki do rozwoju ekspresji oraz aktywności twórczej dziecka.

Wprowadzamy dziecko w świat wartości uniwersalnych.

Rozwijamy zainteresowania dziecka.

Stwarzamy możliwości poznawania środowiska przyrodniczego poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą.

Stwarzamy warunki do poznawania piękna i tradycji regionu, kraju oraz Europy.


ADRES KONTAKTOWY E - MAIL PRZEDSZKOLA PIERWSZEGO WYBORU, NA KTÓRY NALEŻY PRZESŁAĆ WYDRUKOWANY Z SYSTEMU WNIOSEK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI W FORMIE ZAPISU ELEKTRONICZNEGO; TJ. CZYTELNY SKAN LUB CZYTELNE ZDJĘCIE:
dyrektor@przedszkole4.starogard.pl,  EPUAP: /mpp4Starogard/SkrytkaESP

Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6