Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Oferta jednostki

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 10 im. "Słoneczna Kraina"

os. 60-lecia Odzyskania Niepodległości Polski 8, 83-200 Starogard Gdański

tel. 607709302, 585628572

e-mail: starogard@mpp10.starogard.pl

WWW: http://www.mpp10.starogard.pl adres skrytki /MPP10_STG/SkrytkaESP

imię i nazwisko dyrektora: Jolanta Olejnik

Nie można wskazać prawidłowej lokalizacji jednostki na mapie

Lista grup

Nazwa grupy Szczegóły
MPP10 Słoneczna Kraina Dzieci w wieku 3 latDzieci w wieku 3 lat Dzieci w wieku 4 latDzieci w wieku 4 lat Dzieci w wieku 5 latDzieci w wieku 5 lat Dzieci w wieku 6 latDzieci w wieku 6 lat Dzieci starsze niż 6 latDzieci starsze niż 6 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie AngielskiAngielski

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Nieprzystosowany
Godziny pracy:
06:00 - 16:30
Możliwość wyżywienia:
Własna kuchnia
Własny budynek:
Tak
Własny ogród:
Tak
Prowadzi świetlicę:
Nie
Pracuje na zmiany:
Jedna zmiana

Opis jednostki

MISJA PRZEDSZKOLA

WSPOMAGANIE KAŻDEGO PRZEDSZKOLAKA POPRZEZ TWORZENIE OPTYMALNYCH WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH OSIĄGANIU PRZEZ DZIECKO PEŁNYCH
MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWYCH.


WIZJA „SŁONECZNEJ KRAINY”

BĘDZIEMY PRZEDSZKOLEM PRZYGOTOWUJĄCYM
BEZSTRESOWO DZIECI DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE;
PROMUJĄCYM, ZDROWY, SPORTOWY, PROEKOLOGICZNY
I BEZPIECZNY TRYB ŻYCIA; AKTYWNIE WSPÓŁPRACUJĄCYM Z BLIŻSZYM I DALSZYM
ŚRODOWISKIEM.


ABSOLWENT „SŁONECZNEJ KRAINY"

Osiąga sukcesy w szkole. Jest kulturalny, aktywny oraz
sprawny fizycznie. Promuje zdrowie i bezpieczeństwo. Dba o środowisko.

Nasze sukcesy i działania:

1. Przedszkole wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie i zdobyło tytuł „Bezpieczne Przedszkole”
2. Placówka została przyjęta do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. W wyniku realizacji przyjętych zadań „Słoneczna Kraina” otrzymała Wojewódzki Certyfikat Pomorskiego Kuratora Oświaty.
3. Przedszkole od 10 lat organizuje dla dzieci ze starogardzkich przedszkoli „Przegląd Tańców Dziecięcych” – promując w szerokim środowisku edukację przedszkolną.
4. Od wielu lat rozwijamy zainteresowania czytelnicze dzieci i ich rodziców poprzez możliwość korzystania z biblioteki przedszkolnej.
5. Bierzemy udział w wielu akcjach o charakterze lokalnych, a także ogólnopolskim min.: Sprzątanie Świata, Góra Grosza, Cała Polska Czyta Dzieciom, Akademia Aquafresh, Mamo, tato wolę wodę, Misja Velvetki, Pogromcy Zarazków, Kubusiowi Przyjaciele Natury, Czyste powietrze wokół nas, zbieranie plastikowych nakrętek oraz zużytych baterii, zbiórka elektrośmieci.W przedszkolu kontynuujemy wdrażenie zatwierdzonych innowacji pedagogicznych:

• Innowacja dotycząca wykorzystania multimedialnych programów komputerowych na zajęciach terapii logopedycznej.
• Innowacja dotycząca wykorzystania Odimiennej Metody Nauki Czytania Ireny Majchrzak „Już czytam".
• Innowacja sportowa „Mały Sportowiec”.

W przedszkolu, w grupach odbywają się zajęcia dodatkowe:
• profilaktyczno – ruchowe (zapobiegające wadom postawy)
• rytmiczno – muzyczne
• sportowe prowadzone przez trenera KS Beniaminek 03
• religia

W naszej pracy wykorzystujemy elementy różnorodnych metod aktywizujących:
• Dziecięca matematyka wg. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
• Metoda Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne
• Metoda gimnastyki twórczej – ekspresyjnej wg Orffa i Labana
• Pedagogika zabawy Klanza Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów
• Metoda Dobrego Startu wg Marty BogdanowiczPrzedszkole prowadzi systematyczną współpracę z:

• instytucjami użyteczności publicznej – Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, Urząd Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, Przychodnie Zdrowia, Kino „Sokół”, SCK, OSiR, Schronisko dla Zwierząt, MZK, MOPS, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Ognisko Pracy Pozaszkolnej
• szkołami – PSP 1, PSP 4, Państwowa Szkoła Muzyczna oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
• przedszkolami poprzez udział w przeglądach i konkursach, a także wspólnych szkoleniach i warsztatach
• bibliotekami – Miejska Biblioteka Publiczna, Biblioteka w Spółdzielczym Domu Kultury, biblioteki szkolne w PSP 1 i PSP 4
• pobliskie sklepy i zakłady usługowe – krawiec, fryzjer, zegarmistrz
• lokalnymi mediami

Nasze przedszkole upowszechnia informacje o swojej ofercie i działaniach poprzez: gazetki ścienne i grupowe, foldery, informatory dla rodziców, rozmowy i spotkania z nauczycielami, uroczystości, pikniki i festyny rodzinne kronikę przedszkolną, galerię zdjęć, lokalną prasę. szczególnie zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.mpp10.starogard.pl


Wniosek wraz z załącznikami donosimy do przedszkola pierwszego wyboru lub wysyłamy przez e-puap.


Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6