Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Przedszkola

Aktualności

KOMUNIKAT 2

04.03.2019

Drodzy Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym Informujemy o zmianie zasad rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście. Rekrutacja dzieci do wyżej wymienionych palcówek zostanie przeprowadzona TYLKO przy wsparciu systemu elektronicznego www.swinoujscie.przedszkola.vnabor.pl Zatem rodziców/opiekunów prawnych, którzy nie korzystają z komputera i Internetu, zapraszamy do placówki pierwszego wyboru, gdzie pracownicy służą pomocą przy wypełnieniu wniosku w systemie. Po wprowadzeniu danych, wniosek zostanie wydrukowany i przekazany w celu uzupełnienia podpisów obojga rodziców/opiekunów prawnych. Pozostałe zasady pozostają bez zmian.

KOMUNIKAT 1

04.03.2019

Drodzy Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym 13 marca 2019 r. rozpoczyna się proces rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych. Zapewne już Państwo wiedzą, że przy ul. Bydgoskiej 15 budowane jest nowe przedszkole, które zostanie oddane do użytku od 1 września 2019 r. W związku z tym, że na dzień rozpoczęcia pierwszego etapu rekrutacji Miasto nie będzie posiadać jeszcze pełnej dokumentacji budynku, wszystkich odbiorów poszczególnych prac, nie można uwidocznić tej placówki w systemie rekrutacyjnym. Taka możliwość zaistnieje po oddaniu do eksploatacji przedszkola przy ul. Bydgoskiej 15 – planowany termin odbioru końcowego obiektu: czerwiec br. Z chwilą oddania obiektu do użytkowania, placówka zostanie włączona do naboru w etapie uzupełniającym. Przypominamy również, że po ogłoszeniu w przedszkolach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych, zanim rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca, rodzicom dzieci, które nie zostały przyjęte po pierwszym etapie naboru, Prezydent Miasta Świnoujście - zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe, ma obowiązek wskazać inne publiczne przedszkole, które może przyjąć dziecko. I już wtedy jednym z przedszkoli z wolnymi miejscami będzie nowa placówka przy ul. Bydgoskiej. Drodzy Rodzice, aby Wasze dziecko miało zagwarantowane miejsce w placówce przedszkolnej w roku szkolnym 2019/2020, wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć w rekrutacji rozpoczynającej się 13 marca 2019 r.

Rejestracja kandydatów – opis skrócony

26.02.2019

Szanowni Państwo, Jeśli zapoznaliście się już dokładnie z ofertą placówek, zasadami i terminami dotyczącymi postępowania rekrutacyjnego oraz dokonaliście wyboru placówek i grup przedszkolnych możecie przystąpić do rejestracji dziecka w systemie. Aby zgłosić dziecko do wybranych placówek należy: 1. Wybrać zakładkę ZGŁOŚ KANDYDATURĘ – po zapoznaniu się z opisem na stronie wpisać PESEL dziecka i wybrać przycisk DALEJ 2. Ustalić LISTĘ WYBRANYCH PREFERENCJI – wybierając odpowiednio miasto, jednostkę oraz grupę, ułożyć listę preferencji. Lista powinna zawierać tylko takie placówki i grupy, które preferowane są przez rodzica/opiekuna. Najwyżej na liście powinny być jednostki i grupy najbardziej preferowane. Lista może zawierać max. 3 jednostki i odpowiadające im grupy rekrutacyjne. Po ustaleniu listy wybrać przycisk DALEJ 3. Wypełnić pola dotyczące danych osobowych zgłaszanego dziecka i rodziców/opiekunów, a następnie pola pozostałych informacji. Pola zaznaczone gwiazdkami są obowiązkowe. W ostatnich polach należy ustalić swoje hasło do systemu (co najmniej osiem znaków). Proszę zapamiętać to hasło, gdyż będzie ono umożliwiało dostęp do swojego konta w dowolnym momencie naboru (poprzez zakładkę ZALOGUJ SIĘ). Po wypełnieniu wszystkich pól wybrać przycisk DALEJ 4. W kolejnym kroku należy wypełnić pola dotyczące kryteriów, zgodnie ze stanem faktycznym, a następnie wybrać przycisk DALEJ. Należy zwrócić uwagę na to, że po zaznaczeniu odpowiedzi TAK przy jakimkolwiek kryterium podstawowym (ustawowym), trzeba będzie razem z Wnioskiem złożyć odpowiednie dokumenty. 5. W ostatnim kroku należy dokładnie zapoznać się z informacjami na tej stronie, a następnie wydrukować Wniosek o przyjęcie do przedszkola. Po podpisaniu Wniosku, należy dostarczyć go wraz z innymi wymaganymi dokumentami tylko do placówki, która znajduje się na I miejscu listy preferencji. UWAGA: W przypadku spełniania niektórych kryteriów wymagane jest odpowiednie oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, które należy pobrać z systemu (w zakładce DO POBRANIA), wydrukować, podpisać i dostarczyć razem z Wnioskiem o przyjęcie. Placówka porówna dane zawarte we Wniosku z tymi, które wypełnione są w systemie i w przypadku zgodności zaakceptuje zgłoszenie. Od tego momentu nie można już dokonać żadnej zmiany danych.

Uruchomienie systemu rekrutacji – wymagania techniczne

26.02.2019

Szanowni Państwo, Witamy na stronach elektronicznego systemu wspierającego rekrutację do przedszkoli na terenie Miasta Świnoujście. Aby sprawnie i bezproblemowo pracować w systemie, zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek: Google Chrome – wersja co najmniej 35.0 Mozilla Firefox – wersja co najmniej 32.0 Internet Explorer – wersja co najmniej 11.0 Informujemy jednocześnie, że w zakładce POMOC umieszczony został Przewodnik po systemie, w którym szczegółowo wyjaśniono wszystkie funkcjonalności i sposób postępowania związany z zarejestrowaniem dziecka w systemie. Proszę pamiętać, że przy rekrutacji elektronicznej nie ma znaczenia kolejność zgłoszenia. Na zarejestrowanie dziecka i dostarczenie podpisanego Wniosku o przyjęcie do przedszkola jest czas od 13 marca 2019 do 29.03.2019 r. do g. 15:00