Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Szanowni Państwo!

Rekrutacja (składanie "Wniosków") na rok szkolny 2024/2025
do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych
rozpocznie się 1 marca 2024 roku (od godz. 8.00) i potrwa do 22 marca 2024 roku (do godz 15.00).

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym składają "Deklarację kontynuacji" bezpośrednio w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza
w terminie ustalonym przez Dyrektora.


Zapraszamy