Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Aktualności

Informacja o naborze do oddziałów integracyjnych

25.02.2022

Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego przyjmowane są do oddziałów integracyjnych w przedszkolach ogólnodostępnych na podstawie orzeczenia i wniosku rodziców bez udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek o przyjęcie kandydata składany jest przez rodziców w wybranym przedszkolu/szkole, w których prowadzone są oddziały integracyjne.

Nabór do oddziałów integracyjnych prowadzony jest w: Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Wieliczce, Przedszkolu Samorządowym nr 5 w Wieliczce, Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego w Wieliczce oraz Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy.


Podręcznik dla kandydata

25.02.2022

Szanowni Państwo!

W zakładce "Pomoc" umieszczony został Podręcznik dla kandydata, który przeprowadzi Państwa przez proces rekrutacji prowadzonej z wykorzystaniem systemu VULCAN - Nabór - Przedszkola.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

25.02.2022

Szanowni Państwo,

Serdecznie witamy w elektronicznym systemie wspierającym rekrutację do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieliczka.
1 marca 2022 r. o godz. 8:00 rozpocznie się elektroniczna rejestracja kandydatów do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych/punktów przedszkolnych, która potrwa zgodnie z harmonogramem rekrutacji do 21 marca 2022 r. do godz. 15:00 (składanie wniosków w przedszkolu pierwszego wyboru do godz. 16:00).

W celu zapoznania się z ofertą przedszkoli należy wybrać Menu OFERTA.
Aby wygenerować wniosek należy wybrać Menu ZGŁOŚ KANDYDATURĘ, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Prosimy pamiętać, że wypełniony i wydrukowany wniosek należy dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.
Szczegółowe terminy znajdują się w zakładce TERMINY NABORU. Pozostałe dokumenty można znaleźć w zakładce PLIKI DO POBRANIA.

Aby sprawnie i bezproblemowo pracować w systemie, zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek: Internet Explorer – wersja co najmniej 10.0, Mozilla Firefox – wersja co najmniej 60.0, Google Chrome – wersja co najmniej 70.0, Safari - wersja co najmniej 5, Opera - wersja co najmniej 24.