• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A


Szanowni Państwo!


Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych w szkołach podstawowych

prowadzonych przez Miasto i Gminę Wieliczka rozpocznie się


2 marca 2020 r.