Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Miasto Zgierz

Aktualności

Rejestracja kandydatów

18.03.2020

Szanowni Państwo,

na podstawie pisma Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2020 r. znak: DKO -WOK.4030.39.2020.MŁ informuję, że postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 odbędzie się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Osoby, które z uwagi na obecną sytuacje epidemiologiczną nie złożyły do dnia 16 marca 2020 r. do godz. 17.00 wersji papierowej wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu, proszone są o kontakt telefoniczny z dyrektorem placówki pierwszego wyboru w celu ustalenia ostatecznego terminu i formy dostarczenia tych dokumentów. Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną kończy się w dniu 31 marca o godz. 17.00.

Wnioski, które nie zostaną zweryfikowane przez komisję zostaną odrzucone. 

obsługa programu

02.03.2020

Witamy w systemie elektronicznej rekrutacji do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne są w zakładkach w menu z lewej strony.

Kompleksową obsługą rodziców kandydata zajmuje się tzw. jednostka pierwszego wyboru - oznacza to, że ze wszystkimi pytaniami, problemami należy zwracać się do przedszkola, które zostało wybrane na pierwszym miejscu listy preferencji. Zachęcamy Państwa do podawania w trakcie rejestracji aktualnych danych kontaktowych, ponieważ może to znacznie ułatwić i przyspieszyć komunikację z jednostkami.