Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Miasto Zgierz

Oferta grupy

Miejskie Przedszkole nr 9 Słoneczny Dom, ul. Dubois 10 - 3-latki

Typ grupy:
Ogólnodostępny

Nauczane języki obce

Angielski

Zajęcia dodatkowe

Gimnastyka ogólnorozwojowa z profilaktyką wad postawy, Koncerty muzyczne, Zajęcia muzyczno-taneczne

Opis grupy

Dzieci bawią się i uczą w przestronnej, dużej sali wyposażonej w kolorowe meble, zabawki i pomoce dydaktyczne dostosowane do wieku i potrzeb dzieci.
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego różnorodnymi metodami pobudzającymi do aktywności i kreatywności.
Organizowane są wycieczki, warsztaty dla dzieci i rodziców na terenie przedszkola i innych instytucji wspierających.
Współpraca nauczycieli ze specjalistami pozwala odkrywać talenty i uzdolnienia naszych wychowanków.
Grupa może być mieszana wiekowo.
Powrót do oferty jednostki