Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Miasto Zgierz

Oferta grupy

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Ozorkowska 68/70 - 5-latki

Typ grupy:
Ogólnodostępny

Nauczane języki obce

Angielski

Opis grupy

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 10 w Zgierzu
znajduje się w nowo wybudowanym budynku szkoły. Na terenie placówki znajduje
się park, ogródek dydaktyczny oraz boisko szkolne.

Zajęcia  w oddziale
przedszkolnym prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli, którzy
dostosowują metody i formy pracy do możliwości, zainteresowań i potrzeb dzieci
oraz rodziców.

Nasz oddział zapewnia naszym przedszkolakom:

- opiekę wychowania
przedszkolnego dla dzieci w wieku 3,4,5,6 lat w godzinach 7.00-16.45,

- realizację podstawy programowej w godzinach 8.00-13.00,

-wszechstronny rozwój dziecka,

-rozwój zainteresowań poprzez wprowadzenie innowacji
pedagogicznych,

-przyjazną i serdeczną atmosferę,

-indywidualne podejście do każdego wychowanka,

- różnorodne i nowatorskie metody nauczania,

-bogatą ofertę pomocy dydaktycznych oraz gier
edukacyjnych np. magiczny dywan, aktywna tablica,

-dużą i przestronną salę edukacyjną dostosowaną dla
dzieci w różnym wieku,

-udział w programach i projektach edukacyjnych tj.
Emocja, Twoje dane-twoja sprawa, Zabawy sztuką, Laboratoria Przyszłości,

-udział w akcjach charytatywnych np. WOŚP, Szlachetna
Paczka, Góra Grosza, zbiórka dla schroniska i wiele innych,

-udział w różnych i ciekawych konkursach organizowanych
przez szkołę  oraz placówki i instytucje
lokalne,

-uroczystości, imprezy dla rodziców i społeczności
lokalnej,

-liczne wyjścia i wycieczki poza szkołę,

-zajęcia i wspólne inicjatywy z uczniami klas starszych,

-możliwość korzystania z sali gimnastycznej, sali
informatycznej i biblioteki szkolnej,

-pomoc psychologiczno-pedagogiczną,

-opiekę psychologa, pedagoga, logopedy i pielęgniarki
szkolnej,

-dodatkową pomoc nauczyciela,

-smaczne i zdrowe obiady,

-dla rodziców dostęp do dziennika elektronicznego,

Bezpłatne zajęcia dodatkowe prowadzone przez
specjalistów:

-język angielski,

-zajęcia z kodowania,

-bajkoterapia,

-gimnastyka ogólnorozwojowa,

-zajęcia plastyczne,

-zajęcia muzyczne,

-religia.

Zajęcia płatne dodatkowe:

-Lego Education,

-Hajdasz Szkoła Tańca,

-Dzień Dobry Pani,

-Przedszkoliada "Drużyna Kangura".

 
Powrót do oferty jednostki