Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Miasto Zgierz

Oferta grupy

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Piłsudskiego 1 - 5-latki

Typ grupy:
Ogólnodostępny

Nauczane języki obce

Angielski

Zajęcia dodatkowe

Bajkoterapia, Zajęcia plastyczne, Zajęcia rytmiczno-ruchowe, Podstawy języka migowego, Terapia integracji sensorycznej, Zajęcia logopedyczne, Gimnastyka korekcyjna

Opis grupy

Oddział ogólnodostępny. Grupa może być mieszana wiekowo. Dziecko w wieku przedszkolnym cechuje ogromna ciekawość otaczającego świata, potrzeba kontaktu i zabawy z rówieśnikami, chęć podejmowania różnorodnej aktywności poznawczej, ruchowej, plastycznej, muzycznej. W każdym  dziecku drzemie ogromny potencjał - trzeba tylko go dojrzeć i umiejętnie pokierować jego rozwojem, a to jest podstawa naszej codziennej pracy.
Poza zajęciami obowiązkowymi prowadzonymi w grupie dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych, które polegają na łączeniu nauki z zabawą i są przede wszystkim szansą na rozwijanie zainteresowań dziecka oraz poszukiwaniem talentów, które w nim drzemią. Pozwalają na wzmacnianie wiary malca we własne możliwości oraz pomagają rozwijać elastyczność i kreatywność, tak bardzo dziś potrzebną. Propozycja zajęć dodatkowych oferowanych na terenie naszej szkoły:
TERAPIA LOGOPEDYCZNA Celem zajęć logopedycznych jest diagnoza i profilaktyka wad wymowy oraz zaburzeń mowy. GIMNASTYKA KOREKCYJNA I ZAJĘCIA RUCHOWE Zajęcia te mają na celu wdrożyć dziecko do rekreacji ruchowej uwzględniającej: profilaktykę wad postawy i kształtowanie prawidłowej sylwetki małego dziecka, wzmacnianie dużych grup mięśniowych, rozwijanie ogólnej sprawności i koordynacji ruchowej.
TERAPIA RĘKI Celem terapii ręki jest poprawa sprawności ruchowej całej kończyny górnej, udoskonalenie sprawności manualnej ręki. wykonywanie i kontrolowanie precyzyjnych ruchów palców. Doskonalenie umiejętności chwytu. 
TERAPIA PEDAGOGICZNA Celem zajęć terapii pedagogicznej w przedszkolu jest podniesienie gotowości do nauki w szkole, a tym samym między innymi przygotowanie do nauki czytania i pisania. Terapię pedagogiczną na terenie naszej szkoły prowadzimy w formie indywidualnej i grupowej. 
KODOWANIE W PRZEDSZKOLU Kodowanie to połączenie zabawy ze zdobywaniem umiejętności programistycznych. Dla dzieci są to cenne zajęcia analizowania różnych wariantów wydarzeń, wysnuwania wniosków i planowania działań. Poprzez zabawę dziecko uczy się uważności i wyrabia w sobie chęć do działania. 
ZAJĘCIA KOŁA GIER PLANSZOWYCH Gry planszowe oraz zabawy stolikowe wspomagają rozwój intelektualny dziecka, rozwijają jego spostrzegawczość, refleks, orientację przestrzenną i pamięć. 
RYTMIKA Zajęcia rytmiczne wpływają na rozwój aktywności twórczej dziecka w zakresie działania inspirowanego muzyką. Rozwijają wrażliwość słuchową i kształtują umiejętność właściwego odbioru muzyki, wartościowania oraz odczuwania jej piękna. 
JĘZYK ANGIELSKI Głównym celem nauczania języka angielskiego jest umożliwienie dziecku dobrego startu językowego poprzez osłuchanie i oswojenie z jego melodią i strukturą. Zajęcia prow adzone nowatorskimi metodami pracy umożliwiają dziecku w stopniu podstawowym rozumienie i posługiwanie się językiem w celach komunikacyjnych. Innowacyjna praca lektora z dzieckiem.
 BAJKOTERAPIA Doskonała metoda relaksacyjna zyskującą na popularności dzięki swojej prostocie oraz efektywności, szczególnie we wczesnych okresach rozwoju. 
ZAJĘCIA PLASTYCZNE NIEKONWENCJONALNYMI METODAMI Zapoznanie się z różnymi technikami plastycznymi, posługiwanie się niekonwencjonalnymi materiałami jako środkiem wyrazu. Zapoznanie z kształtem, kolorem i bryłą poprzez zabawy twórcze.

"W PIĘCIU SMAKACH, CZYLI AKADEMIA MAŁEGO KUCHARZA " To cykl zajęć kulinarnych, w czasie których przygotowujemy z dziećmi różne smakowitości, zajęcia mające  na celu promowanie zdrowego stylu życia.
JĘZYK MIGOWY Głównym założeniem zajęć jest promowanie wśród dzieci w wieku przedszkolnym nauki języka migowego oraz wdrażanie do tolerancji inności w świecie społecznym poprzez ich kontakt z elementarnymi znakami z zakresu ikonografii oraz daktylografii.
RELIGIA Zajęcia z religii odbywają się tylko dla dzieci, których rodzice wyrażą na piśmie wolę uczestnictwa dziecka w zajęciach.
Dzieci mają zapewnioną ciepłą herbatę podczas śniadania, które spożywają w klasie wspólnie z wychowawcą, oraz dwudaniowy obiad. Obecnie oddział przedszkolny wyposażony jest w najnowsze sprzęty multimedialne (tablica interaktywna, telewizor, DVD, komputer, sprzęt nagłaśniający), zabawki i pomoce dydaktyczne, które w dużym stopniu pozwalają rozwijać talenty naszych dzieci. Ponadto dzieci mają do wyboru różnego rodzaju kąciki zainteresowań, np.: bibliotekarski, kuchenny, fryzjerski, majsterkowicza oraz sklepik.


JĘZYK MIGOWY

Głównym założeniem zajęć jest promowanie wśród dzieci w wieku przedszkolnym nauki języka migowego oraz wdrażanie do tolerancji inności w świecie społecznym poprzez ich kontakt z elementarnymi znakami z zakresu ikonografii oraz daktylografii.

Dzieci mają zapewnioną ciepłą herbatę podczas śniadania, które spożywają w klasie wspólnie z wychowawcą, oraz dwudaniowy obiad.

Obecnie oddział przedszkolny wyposażony jest w najnowsze sprzęty multimedialne (tablica interaktywna, telewizor, DVD, komputer, sprzęt nagłaśniający), zabawki i pomoce dydaktyczne, które w dużym stopniu pozwalają rozwijać talenty naszych dzieci.

Ponadto dzieci mają do wyboru różnego rodzaju kąciki zainteresowań, np.: bibliotekarski, kuchenny, fryzjerski, majsterkowicza oraz sklepik.
Powrót do oferty jednostki