Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Miasto Zgierz

Oferta jednostki

Miejskie Przedszkole nr 2 im. Wandy Chotomskiej, ul. Boya-Żeleńskiego 6

ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 6, 95-100 Zgierz

tel. 42 716 52 61

e-mail: mp2zgierz@wikom.pl

WWW: http://www.mp2zgierz.wikom.pl

imię i nazwisko dyrektora: Aleksandra Świderska

Lista grup

Nazwa grupy Szczegóły
3-latki Dzieci w wieku 3 latDzieci w wieku 3 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie AngielskiAngielski
4-latki Dzieci w wieku 4 latDzieci w wieku 4 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie AngielskiAngielski
5-latki Dzieci w wieku 5 latDzieci w wieku 5 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie AngielskiAngielski
6-latki Dzieci w wieku 6 latDzieci w wieku 6 lat Dzieci starsze niż 6 latDzieci starsze niż 6 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie AngielskiAngielski

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Częściowo przystosowany
Godziny pracy:
06:30 - 17:00
Własny budynek:
Tak
Własny ogród:
Tak

Opis jednostki

Nasze przedszkole znajduje się w środku Osiedla 650-lecia, zapewniając dzieciom nie tylko bezpieczną drogę do przedszkola, ale i odizolowanie od miejskiego hałasu i gwaru.
Przedszkole jest w pełni dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci, dysponuje dużym, dobrze wyposażonym placem zabaw, jasnymi i przestronnymi salami, gabinetem terapii pedagogicznej,  logopedycznej oraz gabinetem integracji sensorycznej. Teren wokół przedszkola doskonale nadaje się na spacery po najbliższej okolicy.
W przedszkolu staramy się zapewnić naszym wychowankom jak najlepsze warunki sprzyjające prawidłowemu rozwojowi, zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz budowaniu systemu wartości i prawidłowych postaw moralno-społecznych.
W naszej codziennej pracy wychowawczo-dydaktycznej dbamy o:
– rozwijanie dziecięcej kreatywności w działaniu i myśleniu,
– różnorodną aktywność twórczą dziecka,
– zgodne współdziałanie w zespole dziecięcym,
– możliwość samorealizacji i osiągania sukcesów przez dziecko,
– interesujące zabawy i zajęcia prowadzone przez nauczycieli i instruktorów zajęć dodatkowych.

PRZEDSZKOLE OFERUJE:
– różnego rodzaju imprezy i uroczystości na terenie placówki (Pasowanie na przedszkolaka, Mikołajki, Spotkania Wigilijne, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Dzień Mamy, Dzień Dziecka itp.),
– integracyjne festyny i pikniki rodzinne na terenie przedszkola,
– liczne atrakcyjne wycieczki, wyjazdy edukacyjne,
– przedstawienia teatralne i koncerty muzyczne dla dzieci na terenie przedszkola i poza placówką,
– udział w różnorodnych konkursach i przeglądach (muzycznych, plastycznych, teatralnych itp.) organizowanych przez placówkę, inne przedszkola oraz instytucje pozaprzedszkolne,
– zajęcia otwarte dla rodziców,
– udział w akcjach charytatywnych, np.: Góra Grosza, WOŚP, zbiórka nakrętek,
– udział w ogólnopolskich programach i akcjach dotyczących profilaktyki zdrowotnej i bezpieczeństwa,
– zajęcia dodatkowe: rytmika, gimnastyka ogólnorozwojowa z profilaktyką wad postawy, język angielski – finansowane z budżetu Gminy Miasto Zgierz,
– zajęcia specjalistyczne: terapia logopedyczna, terapia pedagogiczna, trening umiejętności społecznych, terapię integracji sensorycznej. 


Kadra pedagogiczna jest młoda, energiczna, posiadająca wielorakie wykształcenie m.in.: terapeuta SI, logopeda, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog. 

Strona internetowa przedszkola:
www.mp2zgierz@wikom.pl

UWAGA!
Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolu nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 1 Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 3