Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Miasto Zgierz

Oferta jednostki

Miejskie Przedszkole nr 3 integracyjne z oddziałami specjalnymi, ul. Mielczarskiego 26

ul. Mielczarskiego 26, 95-100 Zgierz

tel. 42 716 26 72

fax. 42 716 26 72

e-mail: mp3zgierz@gmail.com

WWW: http://www.mp3zgierz.edupage.org

imię i nazwisko dyrektora: Anna Piechucka

Lista grup

Nazwa grupy Szczegóły
3-latki Dzieci w wieku 3 latDzieci w wieku 3 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie Integracyjny część ogólnodostępnaIntegracyjny część ogólnodostępna AngielskiAngielski

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Przystosowany
Godziny pracy:
06:30 - 17:00
Własny budynek:
Tak
Własny ogród:
Tak

Opis jednostki

Nasze przedszkole:
• zapewnia dzieciom wszechstronny rozwój, opiekę i bezpieczeństwo,
• podejmuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
• niweluje braki rozwojowe i środowiskowe dzieci, zapewniając im stymulację rozwojową w oparciu o konsultacje specjalistyczne z wykorzystaniem specyfiki placówki,
• udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
• rozwija zainteresowania dzieci, ich umiejętności i zdolności,
• sprawuje opiekę nad dzieckiem odpowiednio do jego potrzeb oraz możliwości przedszkola,
• podejmuje zadania w kierunku integracji i budowania prawidłowych relacji społecznych dzieci niepełnosprawnych z rówieśnikami o prawidłowym rozwoju,
• podejmuje zadania innowacyjne, eksperymentalne i autorskie opracowane przez Radę Pedagogiczną przedszkola, mające na celu wszechstronny rozwój dzieci,
• umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
• współdziała z rodziną, pomagając jej w wychowywaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.

Atutami naszej placówki są:
• miła, rodzinna atmosfera,
• budynek przedszkola bez barier architektonicznych,
• sale zajęć edukacyjnych wyposażone w różnorodne pomoce dydaktyczne oraz zabawki umożliwiające wszechstronny rozwój i integrację dzieci,
• duży, ekologiczny ogród,
• gabinety specjalistyczne: logopedyczny, rehabilitacji ruchowej, psychologiczno-pedagogiczny, sala „Doświadczania Świata” wyposażone w pomoce i sprzęt specjalistyczny,
• wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
• smaczne i urozmaicone posiłki,
• mnóstwo imprez i uroczystości okolicznościowych o charakterze rodzinnym,
• rozwijanie i poszerzanie kontaktów z rodzicami poprzez własną stronę internetową, za pomocą poczty e-mail i gazetki przedszkolnej „Puzzelek”,
• posiadamy:
– tytuł KRAJOWEGO LIDERA INTEGRACJI przyznany przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Rzecznika Praw Dziecka za „szczególne osiągnięcia we wspieraniu dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny w środowisku lokalnym”,
– certyfikat „Kubusiowi przyjaciele Natury”,
• należymy do sieci placówek promujących zdrowie i kładziemy duży nacisk na kształtowanie postaw prozdrowotnych, a zwłaszcza na aktywność ruchową dzieci, którą uważamy za podstawę prawidłowego rozwoju,
• nasi wychowankowie czynnie uczestniczą w różnorodnych konkursach organizowanych w środowisko lokalnym.

Dzięki wspólnym oddziaływaniom całej społeczności przedszkola uczymy dzieci właściwej postawy wobec osób niepełnosprawnych. Dzieci zdrowe i ich rodzice uczą się tolerancji dla odmienności, akceptacji innych, szacunku i uznania godności innego człowieka, dzieci niepełnosprawne i ich rodzice czują się zaakceptowani, dowartościowani dostrzeżeniem umiejętności ich dzieci.

Organizacja Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Zgierzu obejmuje:
• 4 oddziały integracyjne – każdy ma od 15 do 20 miejsc, w tym od 3 do 5 miejsc przeznaczonych jest dla dzieci niepełnosprawnych,
• 1 oddział specjalny – od 6 do 10 miejsc – dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, z niepełnosprawnością sprzężoną.

Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolu nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6