Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Oferta grupy

Miejskie Przedszkole Nr 8 - 3 latki

Typ grupy:
Ogólnodostępny

Nauczane języki obce

Angielski

Opis grupy

Dzieci 3 letnie przebywają pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Mają zapewniony udział w różnorodnych formach aktywności dostosowanych do ich wieku i możliwości. celem pracy z dziećmi jest wspieranie wszechstronnego ich rozwoju, wyrównywanie szans edukacyjnych, wczesne rozpoznawanie zainteresowań, zdolności i ich rozwijanie. Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza przebiega zgodnie z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego w oparciu o program dopuszczony do użytku w przedszkolu. Dzieci rozwijają własną aktywność, zdobywają umiejętności ucząc się poprzez zabawę. Uczestniczą w zajęciach dodatkowych, imprezach okolicznościowych.
Dzieci mają możliwości udziału w zabawach w sali i na powietrzu.
Powrót do oferty jednostki