Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Oferta grupy

Miejskie Przedszkole Nr 8 - 5 latki

Typ grupy:
Ogólnodostępny

Nauczane języki obce

Angielski

Zajęcia dodatkowe

zajęcia specjalistyczne - logopedyczne, zajęcia specjalistyczne - terapie

Opis grupy

Dzieci 5 letnie przebywają pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Mają zapewniony udział w różnorodnych formach aktywności dostosowanych do ich wieku i możliwości. Celem pracy z dziećmi jest:- wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci,- wyrównywanie szans edukacyjnych,- osiągnięcie dojrzałości szkolnej,- rozwijanie indywidualnych predyspozycji dzieci i ich zdolności.Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza przebiega zgodnie z założeniami podstawy programowej wychowanie przedszkolnego w oparciu o program wychowania przedszkolnego dopuszczony do użytku w przedszkolu. Dzieci mają możliwości udziału w zabawach w sali i na powietrzu. Organizowane są wycieczki autokarowe. Zajęcia edukacyjne prowadzone w formie zabawy uwzględniają indywidualne możliwości psychofizyczne dziecka. Dzieci biorą udział w imprezach okolicznościowych i konkursach wewnętrznych oraz zewnętrznych na szczeblu miejskim i ogólnopolskim. Powrót do oferty jednostki