Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Oferta grupy

Miejskie Przedszkole Nr 9 - 3 latki

Typ grupy:
Ogólnodostępny

Nauczane języki obce

Angielski

Zajęcia dodatkowe

gimnastyka rozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej, zajęcia plastyczne, zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia teatralne, zajęcia muzyczno - ruchowe, zajęcia twórczego myślenia, zajęcia umuzykalniające

Opis grupy

W grupie 3-latków jednym z najważniejszych zadań jest ułatwienie dzieciom adaptacji w nowym otoczeniu. To czas kiedy dzieci uczą się podczas zabawy i codziennego doświadczania, poznają swoją pierwszą grupę rówieśniczą, definiują swoje własne miejsce w grupie, uczą się przestrzegania zasad i reguł oraz rozwijają zainteresowania.
Baza dydaktyczna przedszkola umożliwia oddziaływanie na rożne sfery osobowości małych dzieci. Nauczyciele poprzez stosowanie różnorodnych form i metod organizacyjnych w procesie wychowawczym, zapewniają równoczesną realizację zadań poznawczych, kształcących i wychowawczych.
Staramy się wspierać dziecko w jego dążeniu do samodzielności Najważniejsze dla nas jest poznanie dziecka i jego możliwości. Staramy się zrównoważyć czas pomiędzy swobodną zabawą pozwalającą na wykazanie się własną inicjatywą dziecka, a poznawaniem nowych zjawisk w trakcie zajęć edukacyjnych.
Powrót do oferty jednostki