Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Oferta grupy

Miejskie Przedszkole Nr 9 - 4 latki

Typ grupy:
Ogólnodostępny

Nauczane języki obce

Angielski

Zajęcia dodatkowe

gimnastyka rozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej, zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczno - ruchowe, zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia teatralne, zajęcia twórczego myślenia, zajęcia umuzykalniające

Opis grupy

W grupach dzieci 4-letnich podstawową formą działalności jest zabawa. Organizowane w przedszkolu zajęcia pozwalają na wspieranie rozwoju dzieci. Nauczyciele dobierają metody i formy pracy tak, aby zajęcia były atrakcyjne dla dzieci i wnosiły jak najwięcej w ich harmonijny rozwój. Propozycje organizowanych zabaw i zajęć wzbogacają i poszerzają wiedzę, a także rozbudzają zainteresowania dzieci. Mają one na celu wspieranie w odkrywaniu przez dziecko własnych możliwości: fizycznych, emocjonalnych, społecznych i poznawczych. Dzieci podczas zajęć uczą się i rozwijają umiejętności plastyczne, ćwiczą poczucie rytmu, pamięć i poszerzają swoje słownictwo przy piosenkach i pląsach, poszerzają wiedzę o otaczającym świecie poprzez zabawy tematyczne, uczą się współpracy w grupie. Powrót do oferty jednostki