Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Oferta jednostki

Miejskie Przedszkole Nr 6 im. Krasnala Hałabały

ul. Ks. Stanisława Brzóski 11-13, 96-300 Żyrardów

tel. 468541268

fax. 468541268

e-mail: mp6@zyrardow.pl

WWW: http://www.mp6zyrardow.szkolnastrona.pl

imię i nazwisko dyrektora: Beata Szkup

Lista grup

Nazwa grupy Szczegóły
3 latki Dzieci w wieku 3 latDzieci w wieku 3 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie AngielskiAngielski
4 latki Dzieci w wieku 4 latDzieci w wieku 4 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie AngielskiAngielski
5 latki Dzieci w wieku 5 latDzieci w wieku 5 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie AngielskiAngielski

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Nieprzystosowany
Godziny pracy:
07:00 - 17:00
Możliwość wyżywienia:
Własna kuchnia
Basen:
Nie
Pracuje na zmiany:
Jedna zmiana
Psycholog:
Nie

Opis jednostki

Miejskie Przedszkole Nr 6 im. Krasnala Hałabały  od dnia 01. 09. 2021 r. ma nową lokalizację przy ul. Ks. Stanisława Brzóski 11-13. Nowy budynek przedszkola położony jest w dzielnicy bloków mieszkalnych oraz domków jednorodzinnych. Otacza go ogród z dużą ilością zieleni oraz nowocześnie wyposażony plac zabaw. Placówka dysponuje: ośmioma  salami zajęć wyposażonymi w nowoczesne, kolorowe meble, szatniami i sanitariatami dla dzieci umieszczonymi przy każdej sali zajęć, salą rekreacyjną w której odbywają się zajęcia rytmiczno - ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne, a także imprezy i uroczystości przedszkolne, pomieszczeniami administracyjnymi, socjalnymi, kuchnią i zapleczem magazynowym. W holu i szatniach znajdują się kąciki informacyjne dla rodziców, dotyczące organizacji pracy wychowawczo, dydaktyczno, opiekuńczej, wystawki prac plastyczno - konstrukcyjnych dzici oraz galeria zdjęć z życia przedszkola.Placówka zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom w wieku od 3 do 6 lat w ośmiu grupach wiekowych. Każda grupa posiada nazwę i zgodne z nazwą stroje reprezentacyjne w których dzieci występują podczas Pasowania na Przedszkolaka oraz wielu innych uroczystościach przedszkolnych. Jesteśmy przedszkolem promującym ekologiczny i zdrowy tryb życia, ponieważ ruch, prawidłowe odżywianie, bezpieczne i przyjazne środowisko to nieodłączne elementy życia dziecka i kształtowania jego osobowości. Praca wychowawczo-dydaktyczno, opiekuńcza realizowana jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i dopuszczone do użytku w danym roku szkolnym programy wychowania przedszkolnego oraz opracowane programy własne, projekty i przedsięwzięcia. Nad prawidłowym rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana kadra pedagogiczna i personel pomocniczy.Poprzez odpowiedni dobór metod i form pracy stwarzamy naszym wychowankom warunki do wszechstronnego rozwoju, zgodnego z ich potrzebami i możliwościami. Ponadto w przedszkolu organizowane są liczne imprezy i uroczystości przedszkolne, konkursy plastyczne, recytatorskie, muzyczne, teatrzyki , dyskoteki, seanse filmowe, wycieczki piesze i autokarowe, festyny, pikniki rodzinne. Nasi wychowankowie uczestniczą w wielu konkursach, przeglądach i turniejach na szczeblu ogólnopolskim, powiatowym, wojewódzkim i miejskim, zdobywając liczne nagrody, wyróżnienia i podziękowania. Działając na rzecz innych corocznie bierzemy udział w akcjach charytatywnych: Sprzątanie Świata, Góra Grosza, Dar Serca, Obchody Dni Ziemi, Segregujemy Odpady. We wszystkie działania zaangażowany jest cały personel przedszkola, jak również rodzice. Efektem naszej współpracy jest przedszkole w którym dzieci czują się bezpieczne, ważne i do którego przychodzą z radością.

Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6