Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Oferta jednostki

Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10

ul. Przedszkolna 1, 96-300 Żyrardów

tel. 468553044

fax. 468553044

e-mail: mip10@zyrardow.pl

WWW: https://mip10.pl

imię i nazwisko dyrektora: Beata Las-Opolska

Lista grup

Nazwa grupy Szczegóły
4 latki Dzieci w wieku 4 latDzieci w wieku 4 lat Dzieci w wieku 5 latDzieci w wieku 5 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie Integracyjny część ogólnodostępnaIntegracyjny część ogólnodostępna AngielskiAngielski
3 latki Dzieci w wieku 3 latDzieci w wieku 3 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie AngielskiAngielski
3 latki integracja Dzieci w wieku 3 latDzieci w wieku 3 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie Integracyjny część ogólnodostępnaIntegracyjny część ogólnodostępna AngielskiAngielski

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Przystosowany
Godziny pracy:
07:00 - 16:30
Możliwość wyżywienia:
Własna kuchnia
Basen:
Nie
Pracuje na zmiany:
Jedna zmiana
Psycholog:
Tak

Opis jednostki

1, 2, 3 - MIP10 to MY. Zapraszamy serdecznie do zajrzenia na naszą stronę pod adresem https://mip10.pl, gdzie zobaczycie Państwo w jaki sposób działamy, co oferujemy, jakie podejmujemy działania na rzecz dzieci, środowiska przyrodniczego i społecznego, jak włączamy rodziców w życie przedszkola. Planujemy podczas rekrutacji na rok szkolny 2022_2023 przyjęcie dzieci 3 letnich urodzonych w roku 2019 oraz dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne. Dzięki grupom integracyjnym dzieci uczą się w sposób naturalny przyjmować niepełnosprawność swoich kolegów i koleżanek z wadami wzroku, słuchu, autyzmem, niepełnosprawnością ruchową oraz sprzężoną. Pomagamy i wspieramy nasze dzieci w odkrywaniu tajników świata. Działamy na podstawie Podstawy programowej wychowania przedszkolnego, Rocznego Planu Pracy Przedszkola. Obejmujemy wsparciem i oddziaływaniem dydaktyczno - wychowawczym do 60 dzieci w 3 grupach integracyjnych. Oferujemy dzieciom z orzeczeniem zaspokajanie potrzeb edukacyjnych i rozwojowych poprzez terapie tj. logopedyczna, pedagogiczna, Integracji Sensorycznej, psychologiczna, dogoterapia. Każde dziecko podlega "na wejściu" przesiewowemu badaniu logopedycznemu oraz obserwacji i wstępnej diagnozie pedagogicznej. Na ich podstawie rozpoznajemy indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i oferujemy im, za zgodą rodziców, wsparcie w postaci pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. Dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, na podstawie zaleceń poradni PP, zespół nauczycieli przeprowadza ocenę poziomu funkcjonowania dziecka i opracowuje WOPFu oraz konstruuje Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny. Dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi i dzieci uzdolnionych nauczyciele, po uzyskaniu akceptacji rodziców, opracowują Programy wspierające rozwój dziecka i na ich podstawie planują tygodniową pracę wspomagającą. Praca dydaktyczno - wychowawcza i opiekuńcza w grupach realizowana jest na podstawie wybranego przez nauczycieli programu wychowania przedszkolnego. Realizacja programu ujęta jest w postaci miesięcznych planów pracy z grupą. Korzystamy z wielu aktywnych technik i metod pracy tj.: Dziecięca matematyka z elementami metody Gruszczyk - Kolczyńskiej, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Programu percepcji wzrokowej M. Frostig,  Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Pedagogiki zabawy Klanza,  Zabaw integracyjnych, symultaniczno - sekwencyjnej nauki czytania Cieszyńskiej, ABC programowania. Aby rozwijać zainteresowania i uzdolnienia dzieci organizujemy nieodpłatne koła zainteresowań dla dzieci: 1. Koło teatralne 2. Koło ekologiczne 3. Koło plastyczne dla dzieci młodszych oraz koło plastyczne dla dzieci starszych 4. Koło muzyczno-ruchowe. Praca kół jest zajęciem dodatkowym naszych nauczycieli a dzieciom dostarcza wiele radości, daje możliwość eksperymentowania z wykorzystaniem różnych materiałów, poznawania świata i budowania pozytywnego obrazu własnego "ja". W każdej grupie wiekowej realizowane są zajęcia rytmiczne oraz z nauka języka angielskiego. Organizujemy różnorodne akcje i imprezy dla dzieci, święta nietypowe tj. Dzień Kota, Dzień Pizzy, Dzień Marchewki itd., konkursy i quizy tematyczne, zabawy taneczne tematyczne. W codziennej pracy realizujemy zadania w postaci bloków tematycznych typu: Klub Małego Wolontariusza, Żyrardów moje miasto, Dziecko melomanem, Dziecko widzem i aktorem itp. Jesteśmy zaangażowane w działania na rzecz środowiska i ekologii inicjując akcje typu: Dzień Ziemi, Sprzątanie świata, Okruszek dla ptaszka, zbiórka dla Burka z podwórka, Serce za Odwagę, Świąteczna karta dla seniora, zbiórka zakrętek, baterii, zbiórki dla dzieci ze szpitali czy domów dziecka. Uczestniczymy w akcjach UNICEF oraz UNESCO skierowanych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Realizujemy szereg programów oraz innowacji pedagogicznych własnych np. "Wychowanie do wartości", "Kodowanie na dywanie" i inne. W codziennej pracy korzystamy z nowoczesnych rozwiązań technologicznych tj. aktywna tablica multimedialna, dywan interaktywny, komputer wraz z oprogramowaniem edukacyjnym, wspomagającym rozwój wszelkich sfer rozwoju: emocji, postaw społecznych, nauki czytania, koncentracji uwagi i pamięci, motoryki małej i dużej.
Poprzez systematyczne budowanie tzw. Kodeksów grupowych wprowadzamy dzieci w świat wartości społecznych tj. prawda, miłość, szczerość, koleżeństwo, empatia, szacunek itd., pozwalamy na poznanie praw dziecka oraz wdrażamy do wykonywania obowiązków na miarę ich możliwości.
Zapraszamy serdecznie - "Baw, ucz się i rośnij z nami".

Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6