Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli w Gminie Miasto Augustów

Oferta jednostki

Przedszkole Nr 2 w Augustowie

ul. Kopernika 24, 16-300 Augustów

tel. 876432108, 535199583

e-mail: przedszkole2@post.pl

WWW: http://przedszkole2.augustow.pl

imię i nazwisko dyrektora: Leszek Mołodziejko

Lista grup

Nazwa grupy Szczegóły
ogólnodostępna Dzieci w wieku 3 latDzieci w wieku 3 lat Dzieci w wieku 4 latDzieci w wieku 4 lat Dzieci w wieku 5 latDzieci w wieku 5 lat Dzieci w wieku 6 latDzieci w wieku 6 lat Dzieci starsze niż 6 latDzieci starsze niż 6 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Przystosowany
Godziny pracy:
06:00 - 17:00
Własny budynek:
Tak
Własny ogród:
Tak

Opis jednostki

Przedszkole Nr 2 w Augustowie to przedszkole z tradycją. Założone w 1947 roku. Położone w centrum miasta Augustowa. Usytuowane jest z dala od zakładów pracy, ulicznego ruchu i miejskiego zgiełku. Dzisiejszy wizerunek naszego przedszkola to wysoki poziom kształcenia, wychowania i opieki. Indywidualne wychowanie oparte o wartości chrześcijańskie, sprzyjający klimat i przyjazna atmosfera w placówce, oraz wykwalifikowana kadra pedagogiczna, bardzo dobra współpraca z rodzicami, środowiskiem lokalnym oraz bardzo dobra baza lokalowa i dydaktyczna.
Przedszkole przeszło  gruntowny remont w ramach projektu z rewitalizacji: MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA NR2 WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ,WYKONANIEM PLACU ZABAW I POPRAWĄ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU,który podniósł jeszcze bardziej atrakcyjność placówki.
Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Sprawia to, że tu czują się one kochane, akceptowane i szczęśliwe. Wychowankom umożliwiamy samorealizację, pracę na rzecz innych, poprzez kształcenie właściwych postaw wobec rówieśników i dorosłych oraz poprzez kreatywne myślenie i działanie, wspieramy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zdrowotnych i dzieci szczególnie uzdolnione, zapewniamy osiągnięcie przez dziecko pełnej gotowości szkolnej. Stoimy na straży praw dziecka.
Wszystkie dzieci z przedszkola biorą czynny udział w uroczystościach, akcjach charytatywnych oraz konkursach zewnętrznych organizowanych na rzecz środowiska lokalnego. Promujemy ochronę środowiska i zdrowy tryb życia stąd nazywamy się „Przyjaciele zielonego lasu”. Prowadzimy programy ekologiczne i dbamy o środowisko.Patronat nad przedszkolem objęło Nadleśnictwo  Augustów.
Jesteśmy otwarci na dzieci z różnego rodzaju alergiami pokarmowymi, zapewniamy odpowiednią dietę. Przyjmujemy do przedszkola dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności. W przedszkolu prowadzone są zajęcia logopedyczne, język angielski, rytmika oraz w grupach 6 letnich - religia. Przedszkole udziela szerokiej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie m.in zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęc integracji sensorycznej, rewalidacji, zajęć podnoszących kompetencje społeczno- emocjonalne itp. 

Dyrektor placówki dokonuje przydziału dzieci do oddziałów po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów jednorodnych wiekowo lub mieszanych uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne oraz nowo przyjętych w procesie rekrutacji.

Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6