• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Terminy naboru

Poniższy harmonogram przedstawia etapy postępowania rekrutacyjnego wraz z terminami ich obowiązywania.

Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie
01.03.2021 08:00 21.06.2021 15:00 Publikacja oferty
Publikacja oferty
01.03.2021 08:00 12.03.2021 16:00 Rejestracja kandydatów
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola z wymaganymi dokumentami.
26.03.2021 13:00 26.03.2021 13:01 Publikacja list zakwalifikowanych
26.03.2021 13:01 01.04.2021 16:00 Potwierdzanie woli
potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
07.04.2021 13:00 17.05.2021 08:00 Publikacja list przyjętych
17.05.2021 08:00 28.05.2021 16:00 Rekrutacja uzupełniająca - rejestracja kandydatów
Rekrutacja uzupełniająca - składanie wniosków
11.06.2021 13:00 11.06.2021 13:01 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list zakwalifikowanych
11.06.2021 13:01 18.06.2021 16:00 Rekrutacja uzupełniająca - potwierdzanie woli
Rekrutacja uzupełniająca - potwierdzanie woli w postaci pisemnego oświadczenia
21.06.2021 13:00 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list przyjętych
Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list przyjętych