Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli w Gminie Miasto Augustów

Oferta jednostki

Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Augustowie

ul. Tytoniowa 12, 16-300 Augustów

tel. 87 643-36-52, 605309622

fax. 87 643 36 52

e-mail: przedszkole3@przedszkole3.hg.pl

WWW: http://www.przedszkole3augustow.szkolna.net.pl

imię i nazwisko dyrektora: Henryka Rzepecka

Lista grup

Nazwa grupy Szczegóły
ogólnodostępna Dzieci w wieku 3 latDzieci w wieku 3 lat Dzieci w wieku 4 latDzieci w wieku 4 lat Dzieci w wieku 5 latDzieci w wieku 5 lat Dzieci w wieku 6 latDzieci w wieku 6 lat Dzieci starsze niż 6 latDzieci starsze niż 6 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie AngielskiAngielski
część dla dzieci z orzeczeniem Dzieci w wieku 3 latDzieci w wieku 3 lat Dzieci w wieku 4 latDzieci w wieku 4 lat Dzieci w wieku 5 latDzieci w wieku 5 lat Dzieci w wieku 6 latDzieci w wieku 6 lat Dzieci starsze niż 6 latDzieci starsze niż 6 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie Integracyjny część dla kandydatów z orzeczeniemIntegracyjny część dla kandydatów z orzeczeniem AngielskiAngielski

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Częściowo przystosowany
Godziny pracy:
06:00 - 17:00
Własny budynek:
Tak
Własny ogród:
Tak

Opis jednostki

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 w AUGUSTOWIE


Bezpiecznie, zdrowo, z mądrą głową zapisz swoje dziecko na Tytoniową!

"Na Tytoniowej sosnowy las,
a w środku lasu my-Przedszkole Nr 3.
Pełne wesołych, szczęśliwych dzieci, 
dla których zawsze słoneczko świeci.
Bo integracja u nas króluje
i każdy siebie nawzajem szanuje."

Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Augustowie to miejsce przyjazne dzieciom, nauczycielom i rodzicom, gdzie panują bardzo dobre relacje interpersonalne i atmosfera twórczej pracy służąca rozwojowi całej społeczności przedszkolnej.

Jesteśmy:
1. jedynym przedszkolem publicznym promującym zdrowie - Wojewódzki Certyfikat "Przedszkole Promujące Zdrowie"
2. przedszkolem z oddziałami integracyjnymi
3. przedszkolem bezpiecznym
4. przedszkolem położonym w bliskim otoczeniu przyrody

Dbamy o:
1. atmosferę sprzyjającą współpracy dzieci, nauczycieli i rodziców
2. indywidualne podejście do dziecka
3. wszechstronny rozwój dziecka poprzez organizację zajęć dodatkowych w ramach projektów
    unijnych, grantów i organizację ciekawych wyjazdów i imprez
4. wzajemną akceptację i tolerancję
5. indywidualne kontakty z rodzicami
6. pozytywne postrzeganie w środowisku lokalnym

Nasze mocne strony:
1. rodzinna, przyjazna atmosfera
2. wysoki poziom nauczania
3. funkcjonowanie oddziałów integracyjnych od 1995 r.
4. wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna z długoletnim doświadczeniem w nauczaniu integracyjnym
5. wszyscy pracownicy placówki przychylnie nastawieni do dzieci
6. zajęcia dydaktyczne we wszystkich grupach wiekowych zgodne z podstawą programową MEiN;    
7. zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej: rewalidacja indywidualna, terapia logopedyczna, rehabilitacja ruchowa, terapia Integracji Sensorycznej -SI, zajęcia emocjonalno-społeczne (TUS), zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
8. język angielski i rytmika we wszystkich grupach wiekowych oraz religia w grupach starszych
9. systematyczne zajęcia z edukacji zdrowotnej w każdej grupie przedszkolnej prowadzone przez edukatora zdrowia
10. programy prozdrowotne:
- regionalne - "Bezpieczny Przedszkolak", "Co warto jeść?", "Czyste powietrze wokół nas"; 
- ogólnopolskie - "Klub Mleczaka", "Mamo, tato wolę wodę";
- międzynarodowe - "Przyjaciele Zippiego". 
11. opieka pielęgniarki
12. własna kuchnia
13. zdrowe i smaczne posiłki z uwzględnieniem diet
14. sale przedszkolne i gabinety terapeutyczne wyposażone w atrakcyjne pomoce edukacyjne oraz specjalistyczny sprzęt
15. nowoczesna Sala Doświadczania Świata
16. duży plac zabaw- miejsce na rekreację, swobodną zabawę, zabawy sportowe i zajęcia przyrodniczo-badawcze


SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  DO  NAS !!!

 Uwaga:
Organizacja oddziałów jednorodnych wiekowo lub mieszanych uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne oraz nowo przyjętych w procesie rekrutacji.


Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6