Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli w Gminie Miasto Augustów

Oferta jednostki

Przedszkole Nr 4 w Augustowie

ul. Kilińskiego 10a, 16-300 Augustów

tel. 87 643-25-82

e-mail: p4a@op.pl

WWW: http://przedszkole4-augustow.pl

imię i nazwisko dyrektora: Ewa Matuk

Lista grup

Nazwa grupy Szczegóły
ogólnodostępna Dzieci w wieku 3 latDzieci w wieku 3 lat Dzieci w wieku 4 latDzieci w wieku 4 lat Dzieci w wieku 5 latDzieci w wieku 5 lat Dzieci w wieku 6 latDzieci w wieku 6 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Nieprzystosowany
Godziny pracy:
06:00 - 17:00
Własny budynek:
Tak
Własny ogród:
Tak

Opis jednostki

Oferta przedszkola Nr 4 w Augustowie

Zapewniamy:

- wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną, otwartą na potrzeby dziecka i rodziców;
- nowoczesne metody i formy pracy z dziećmi;
- opiekę specjalistyczną: logopeda;
- życzliwą i miłą atmosferę oraz pełną akceptację;
- zaangażowany w swoją pracę personel obsługowy;
- bardzo dobre warunki lokalowe( 5 sal dydaktycznych oraz sala zabaw do prowadzenia zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych , zajęć dodatkowych).

Dzieciom oferujemy:

- atrakcyjne formy zabaw i zajęć w bogato wyposażonych salach dydaktycznych;
- smaczne domowe posiłki przygotowane zgodnie z zasadami zdrowego żywienia;
- imprezy, uroczystości przedszkolne, wycieczki edukacyjne, wyjścia i spotkania z ciekawymi ludźmi;
- rozwijanie zainteresowań podczas dodatkowych zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i urządzeń multimedialnych (Magiczny Dywan,Magiczna ściana, nowoczesne tablice i monitory interaktywne);
- wesołe zabawy w bezpiecznie urządzonym ogrodzie przedszkolnym, pełnym zieleni i roślinności;
- udział w koncertach muzycznych i przedstawieniach teatralnych;
- naukę języka angielskiego w każdej grupie wiekowej.

Rodzicom oferujemy:

- możliwość współdecydowania o sprawach przedszkola oraz podejmowania różnorodnych działań na rzecz dzieci i placówki;
- pomoc i wsparcie w działaniach wychowawczych; pełnienie funkcji doradczej w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;
- udział w spotkaniach ze specjalistami: psychologiem, pedagogiem, terapeutą;
- przekazywanie na bieżąco rzetelnej i obiektywnej informacji o postępach, zachowaniu i rozwoju dziecka;
- zajęcia i zabawy integracyjne z udziałem rodziców;
- dobre i solidne przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Priorytety w naszej pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej:

- dbamy o wszechstronny rozwój dziecka, dostosowując metody i formy pracy do ich potrzeb i możliwości;
- wdrażamy do samodzielności, dbania o ład i porządek;
- dbamy o bezpieczeństwo dzieci wpajając im zasady bezpieczeństwa i przestrzegając ich;
- wyrabiamy sprawność ruchową i promujemy zdrowy styl życia
- rozwijamy umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej;
- tworzymy odpowiednie warunki do poznawania i zdobywania wiedzy poprzez zabawę, działanie i eksperymentowanie;
- ukazujemy piękno przyrody, uczymy zachowań proekologicznych;
- kształtujemy u dzieci poczucie przynależności społecznej do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej;
- tworzymy odpowiednie warunki do osiągnięcia gotowości do podjęcia nauki w szkole.
"Dyrektor placówki dokonuje przydziału dzieci do oddziałów po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów jednorodnych wiekowo lub mieszanych uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne oraz nowo przyjętych w procesie rekrutacji."

Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6