Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Przedszkola - Bydgoszcz

Oferta grupy

Przedszkole nr 7 (ZS 6) - 5 latki

Typ grupy:
Ogólnodostępny

Opis grupy

Przedszkole usytuowane jest w pięknym i urokliwym miejscu - w Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim. Odbywające się w Parku zajęcia edukacyjne są atrakcyjną formą nabywania wiadomości oraz umiejętności obserwacji. Do dyspozycji dzieci przedszkolnych są 2 place zabaw oraz 2 sale gimnastyczne. Sale zajęć dla dzieci są zadbane, wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne dostosowane do realizacji podstawy programowej. Doświadczona kadra nauczycieli dba o bezpieczeństwo dzieci a edukacja odbywa się poprzez zabawę metodami aktywizującymi. Nauczyciele prowadzą dodatkowe zajęcia rozwijające zdolności dzieci. Zajęcia z języka angielskiego są obowiązkowe i odbywają się w godzinach realizacji podstawy programowej. Dzieci mają zapewnioną pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Wymagania dostosowane są do indywidualnych potrzeb dziecka. Zapewniamy opiekę logopedy, pielęgniarki, pedagoga, stomatologa. Dzieci pod kierunkiem nauczyciela korzystają z biblioteki szkolnej oraz sal wyposażonych w tablice interaktywne. Nauczyciele realizują autorskie projekty, których celem jest budzenie ciekawości, odkrywanie własnych możliwości, rozwijanie wyobraźni i fantazji. Podczas zajęć rozwijamy zdolności i umiejętności myślenia twórczego. Zachęcamy dzieci do podejmowania inicjatywy, aktywności, rozwijamy twórczą ekspresję i spontaniczność . Dzieci uczestniczą w wydarzeniach, uroczystościach i wycieczkach. Odpowiednio zbilansowane, smaczne posiłki przygotowywane są w kuchni przedszkolnej. Przedszkole czynne jest od 6.00 – 17.00. Planujemy zorganizować dwie grupy przedszkolne dla dzieci 5 letnich. Powrót do oferty jednostki