• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Przedszkola - Bydgoszcz

Oferta jednostki

Przedszkole nr 6 (ZS 8)

ul. Pijarów 4, 85-360 Bydgoszcz

tel. 523796901, 793797005

e-mail: zs08@edu.bydgoszcz.pl

WWW: http://www.zsnr8bydgoszcz.cba.pl

imię i nazwisko dyrektora: mgr inż.Eugeniusz Sobieraj

Lista grup

Nazwa grupy Szczegóły Liczba miejsc
3 latki Dzieci w wieku 3 latDzieci w wieku 3 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie 44
3-6 latki (dz. z orzeczeniami) Dzieci w wieku 3 latDzieci w wieku 3 lat Dzieci w wieku 4 latDzieci w wieku 4 lat Dzieci w wieku 5 latDzieci w wieku 5 lat Dzieci w wieku 6 latDzieci w wieku 6 lat Dzieci starsze niż 6 latDzieci starsze niż 6 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie Integracyjny część dla kandydatów z orzeczeniemIntegracyjny część dla kandydatów z orzeczeniem 10

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Przystosowany
Godziny pracy:
06:00 - 17:00
Własny budynek:
Nie
Własny ogród:
Tak
Prowadzi świetlicę:
Nie
Monitoring:
Nie

Opis jednostki

Przedszkole nr 6 jest placówką publiczną w Zespole Szkół nr 8 im. Hansa Christiana Andersena obok Szkoły Podstawowej nr 18. Opieką i wychowaniem obejmujemy dzieci od 3 do 9 roku życia - dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Funkcjonuje osiem grup wiekowych, w których jest 189 miejsc normatywnych. Dwa  oddziały integracyjne w części dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Walorem naszej placówki są jasne, przestronne, różnokolorowe, funkcjonalne i nowoczesne sale dydaktyczne z eleganckim zapleczem sanitarnym. Usytuowanie przedszkola w zespole szkół, umożliwia ciągły dostęp do sal gimnastycznych, sali gimnastyki korekcyjnej, biblioteki i świetlicy. Stwarza to doskonałe warunki do wszechstronnego rozwoju każdego wychowanka oraz pomaga niwelować lęki związane z przekraczaniem progu szkolnego. Koncepcja pracy naszego przedszkola zakłada, że celem nadrzędnym jest wieloaspektowy rozwój każdego dziecka, aby umożliwić mu sukces w dalszej edukacji. Realizacja tego celu zawiera się w pięciu drogowskazach opartych o wartości i postawy: otwartość nauczycieli i pracowników na potrzeby dzieci i rodziców, uwzględnianie środowiskowych uwarunkowań, tworzenie klimatu sprzyjającego efektywnej współpracy podmiotów, integrowanie się ze środowiskiem lokalnym i tworzenie pozytywnego wizerunku oraz promowanie sukcesów.
Edukacją dzieci zajmuje się wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna w oparciu o program wychowania w przedszkolu oraz programy innowacyjne. Zapewniamy ponadto naszym wychowankom bezpłatne zajęcia dodatkowe: katecheza, język angielski, a także zajęcia organizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej: terapia logopedyczna, gimnastyka korekcyjna oraz zajęcia rewalidacyjne (terapia behawioralna, sensoryczna, surdopedagogiczna). Istnieje możliwość organizowania innych zajęć dodatkowych. Istotnym elementem rozpoczęcia pracy z dzieckiem i współpracy z rodzicami są zajęcia adaptacyjne prowadzone w wakacje poprzedzające rozpoczęcie edukacji przedszkolnej. Przez kolejne 2 tygodnie miesiąca lipca w godzinach od 9.00 do 11.00, każdy chętny rodzic ze swoim dzieckiem może brać udział w takich zajęciach.
Przedszkole wydaje co dwa miesiące Biuletyn, który zawiera bieżące informacje, artykuły dla rodziców z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki, wypowiedzi i prace dzieci oraz zadania dla dzieci.
Stałym elementem są uroczystości przedszkolne, które wzmacniają więzy z domem rodzinnym oraz zajęcia z udziałem rodziców, które pozwalają poznać metody i formy pracy nauczycieli, dostarczając przy tym wiele radości wszystkim uczestnikom.
Udział dzieci w przedstawieniach teatralnych zarówno profesjonalnych jak i amatorskich ( w wykonaniu uczniów szkoły) oraz koncertach muzycznych przybliża je do szerokiego odbioru sztuki teatralnej i muzycznej. Zasadą jest, że część z nich odbywa się w naszej placówce, a część jest oglądana na deskach scenicznych naszego miasta.
Corocznie dzieci poznają miejsca związane z kulturą i tradycją naszego regionu (m.in. Brzózki, Gąsawa, Oćwiek, Biskupin, Toruń).
Ponadto przedszkole promuje uzdolnienia swoich wychowanków poprzez organizację imprez i konkursów środowiskowych, a także przygotowuje małych artystów do udziału w przeglądach muzycznych, tanecznych, plastycznych, teatralnych i sportowych organizowanych na terenie miasta i kraju. Zespół taneczny "Przedszkolne Andersenki" zdobywa laury na przeglądach i konkursach. W roku 2013 nasze przedszkole otrzymało Certyfikat Ministra Edukacji Narodowej - PRZEDSZKOLE DOBRZE PRZYGOTOWUJĄCE DO SZKOŁY.

Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6