• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Przedszkola - Bydgoszcz

Oferta jednostki

Przedszkole nr 48 "Pod Sosnami"

ul. Jana Kleina 3, 85-796 Bydgoszcz

tel. 523469555

fax. 523469556

e-mail: p48@edu.bydgoszcz.pl

WWW: http://przedszkole48bydg.edupage.org

imię i nazwisko dyrektora: Lilianna Gaszak

Lista grup

Nazwa grupy Szczegóły Liczba miejsc
Brak danych

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Nieprzystosowany
Godziny pracy:
06:00 - 17:00
Własny budynek:
Tak
Własny ogród:
Tak
Prowadzi świetlicę:
Nie
Monitoring:
Nie

Opis jednostki

Przedszkole mieści się w budynku parterowym położonym w sosnowym lesie w dzielnicy Fordon.
• Przedszkole dostosowuje treści, metody i organizację pracy dydaktycznej, do możliwości psychofizycznych dziecka.
• Przedszkole sprawuje opiekę nad zdrowiem, bezpieczeństwem dzieci, stymuluje ich wszechstronny rozwój, prowadzi działalność profilaktyczną i kompensacyjną, wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole.
• Przedszkole pełni wobec Rodziców rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze:
- dostarcza wiedzy pedagogicznej i uwrażliwia na potrzeby i możliwości dziecka
- informuje na bieżąco o jego postępach wskazując osiągnięcia, powodzenia, podejmowane próby.
Na życzenie rodziców dzieci 5 i 6 letnie biorą udział w zajęciach z religii .
Przedszkole realizuje programy autorskie, wprowadza innowacje pedagogiczne, eksperymenty, oraz bezpłatne zajęcia dodatkowe takie jak: zajęcia logopedyczne dla 5 i 6 latków, język angielski, zajęcia taneczne oraz zajęcia plastyczne.
Przedszkole zapewnia bardzo dobrze wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Placówka nasza uczestniczy w ogólnopolskim programie "Cała Polska czyta dzieciom" oraz "Kubusiowi przyjaciele natury". Przedszkole realizuje projekt unijny: program "Erasmus+" w ramach którego wolontariat odbywa młodzież z różnych krajów Europy oraz w bieżącym roku szkolnym CODE WEEK.
W Przedszkolu działa Rada Rodziców, która aktywnie włącza się w życie przedszkola.

Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6