• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Przedszkola - Bydgoszcz

Oferta jednostki

Przedszkole nr 57 "Pluszowy Miś"

ul. Pielęgniarska 17a/Wyzwoleni4, 85-790 Bydgoszcz

tel. 523439227, 523439339 30

fax. 523471510 30

e-mail: zspp04@edu.bydgoszcz.pl

WWW: http://przedszkole57pluszowymis.edupage.org

imię i nazwisko dyrektora: Piotr Wandel

Lista grup

Nazwa grupy Szczegóły Liczba miejsc
Brak danych

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Nieprzystosowany
Godziny pracy:
06:00 - 17:00
Własny budynek:
Nie
Własny ogród:
Tak
Prowadzi świetlicę:
Nie
Monitoring:
Nie

Opis jednostki

Przedszkole znajduje się w Bydgoszczy w dzielnicy - Stary Fordon. Mieści się w dwóch budynkach: w bloku przy ulicy Pielęgniarskiej 17 A (nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych) i w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 -  Szkoły Podstawowej nr 4 przy ulicy Wyzwolenia 4  (bez barier architektonicznych). Jest czynne codziennie w godzinach od 6.00 do 17.00 w obu lokalizacjach. W przedszkolu funkcjonują cztery grupy, do których uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Placówka posiada 4 sale dydaktyczne wyposażone w meble i pomoce dydaktyczne zgodnie z wymogami Sanepidu oraz możliwościami i potrzebami dzieci w wieku od 3 do 6 lat, zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne.
Przedszkole posiada dwa place zabaw: przy ulicy Pielęgniarskiej 17 A oraz przy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4, ul. Wyzwolenia 4, oba są ogrodzone i wyposażone w sprzęt do zabaw i zajęć ruchowych. Przedszkole położone jest na obrzeżach Krajobrazowego Parku Doliny Dolnej Wisły.
Posiadamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną oraz właściwie przygotowany zespół administracyjno - obsługowy. Działalność opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczna oparta jest na nowoczesnych formach i metodach pracy z dzieckiem. Posiadamy certyfikat BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE oraz certyfikat PRZEDSZKOLA Z PASJĄ.
Realizujemy Międzynarodowy Program Promocji Zdrowia Psychicznego dla dzieci w wieku 5 - 8 lat „Przyjaciele Zippiego”. Dzieci rozmawiają o sprawach ważnych, o przyjaźni, o zmianach jakie zachodzą w człowieku, o sposobach radzenia sobie z trudnościami. Dzieci dowiadują się, że mogą znaleźć rozwiązanie i że i można prosić o pomoc, a także uczą się okazywać pomoc innym.
Aktywnie promujemy nawyki prozdrowotne i świadomość ekologiczną najmłodszych. Kształtujemy pozytywne i bezpieczne postawy oraz zachowania dzieci w sytuacjach trudnych, zagrażających zdrowiu, a nawet życiu.
Dzieci poznają podstawowe czynności ratownicze, biorą udział w zajęciach edukacyjnych z udziałem ratowników medycznych. Realizujemy projekt edukacyjny JESTEM MAŁYM RATOWNIKIEM.
Rodzice są naszymi najważniejszymi partnerami w procesie opiekuńczo - wychowawczo- dydaktycznym. Uczestniczą aktywnie w życiu przedszkola, mają możliwość brania udziału we wszystkich formach organizowanych przez placówkę. Są regularnie informowani o postępach swoich dzieci, uzyskują ważne wskazówki i porady.
Dzięki współpracy przedszkola z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną nr 2 dzieci objęte są opieką specjalistyczną psychologa, pedagoga i logopedy.
Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym, promuje osiągnięcia nauczycieli i dzieci.
Nauczycielki podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w różnych formach doskonalenia. Uczestniczą wraz z dziećmi w zawodach sportowych, przeglądach, konkursach oraz same są ich organizatorkami. Aktywnie włączają się w akcje i imprezy organizowane przez Miasto Bydgoszcz.
Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego, program adaptacyjny "W przedszkolu jak w domu" oraz program wychowawczo - profilaktyczny "Zdrowy i bezpieczny przedszkolak".

Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6