• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Przedszkola - Bydgoszcz

Oferta jednostki

Przedszkole nr 61 Integracyjne

ul. Kąkolowa 21, 85-811 Bydgoszcz

tel. 523613984

fax. 523613984

e-mail: p61@edu.bydgoszcz.pl

WWW: http://p61.edu.bydgoszcz.pl

imię i nazwisko dyrektora: Beata Grabowska

Lista grup

Nazwa grupy Szczegóły Liczba miejsc
3-9 latki (dz. z orzeczeniem) Dzieci w wieku 3 latDzieci w wieku 3 lat Dzieci w wieku 4 latDzieci w wieku 4 lat Dzieci w wieku 5 latDzieci w wieku 5 lat Dzieci w wieku 6 latDzieci w wieku 6 lat Dzieci starsze niż 6 latDzieci starsze niż 6 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie Integracyjny część dla kandydatów z orzeczeniemIntegracyjny część dla kandydatów z orzeczeniem 35

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Częściowo przystosowany
Godziny pracy:
06:00 - 17:00
Własny budynek:
Tak
Własny ogród:
Tak
Prowadzi świetlicę:
Nie
Monitoring:
Nie

Opis jednostki

Przedszkole nr 61 Integracyjne mieści się w budynku wolnostojącym znajdującym się w centrum osiedla Wyżyny z dala od ruchliwych ulic. Placówka posiada własny ogród z nowym sprzętem do zabaw, przestronne sale, nowoczesne łazienki oraz sale specjalistyczne do zajęć terapeutycznych. Obecnie w przedszkolu działa 7 oddziałów integracyjnych.
W każdym z nich przebywa do 20 dzieci w tym od 3 do 5 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Wychowankami naszego przedszkola są: dzieci zdrowe od 3 do 6 lat oraz dzieci posiadające orzeczenie o kształceniu specjalnym z różnymi stopniami i rodzajami niepełnosprawności fizycznej i intelektualnej, dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, dzieci o opóźnionym rozwoju psychoruchowym. Dzieci z orzeczeniami mogą uczęszczać do przedszkola do 9 roku życia.
Kadrę pedagogiczną zatrudnioną w przedszkolu stanowią: nauczyciele wychowania przedszkolnego, pedagodzy specjalni (oligofrenopedagodzy, surdopedagodzy, tyflopedagog), neurologopedzi, psycholog, rehabilitant, muzykoterapeuta, terapeuta zaburzeń .
Dzieci uczestniczą w licznych bezpłatnych zajęciach dodatkowych realizowanych poza podstawą programową, tj. rytmika, muzykoterapia, gimnastyka ogólnorozwojowa, dodatkowe zajęcia plastyczne , język angielski we wszystkich grupach wiekowych, profilaktyka logopedyczna, koło matematyczne, choreoterapia ,religia w grupie dzieci 5 i 6- letnich. Dzieci uczestniczą w przedstawieniach teatralnych, imprezach okolicznościowych dla dzieci i ich rodzin, festynach dla dzieci i rodziców, imprezach organizowanych na terenie miasta.
Kadra pedagogiczna podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu formach doskonalenia zawodowego. Zdobytą wiedzę wykorzystuje pisząc programy autorskie wzbogacające zajęcia dla dzieci. Przykładowe programy innowacyjne to: "Roztańczone dzieciaki", "Zielona matematyka", "Teatr uczy i bawi",Teatrzyk Kamishibai- niezwykłe opowieści-Podróże przez cztery pory roku","Choreoterapia w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym", "Książka jest moim przyjacielem", "Bawimy się rączkami",  itd.
Przedszkole od 2013 roku posiada certyfikat "Przedszkole z kulturą", 2014 roku certyfikat "Firma godna zaufania" , 2015, 2017, 2019, 2020 certyfikat "Placówka przyjazna osobom niewidomym" a w 2016 otrzymaliśmy certyfikat "Chronimy Dzieci". Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestniczą w licznych terapiach, tj. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metoda Dobrego Startu, Metoda M. i CH. Knill (Programy aktywności, Dotyk i Komunikacja), Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona, arteterapia, terapia logopedyczna, Logorytmika, terapia psychologiczna, terapia ręki, rehabilitacja ruchowa, terapia polisensoryczna, terapia treningu umiejętności społecznych, choreoterapia.
Realizujemy założenia rozporządzenia MEN w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6