• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Przedszkola - Bydgoszcz

Oferta jednostki

Przedszkole nr 11

ul. Chołoniewskiego 9, 85-127 Bydgoszcz

tel. 52-375-27-30

fax. 52-375-27-30

e-mail: p11@edu.bydgoszcz.pl

WWW: http://p11.edu.bydgoszcz.pl

imię i nazwisko dyrektora: Ilona Klinikowska

Lista grup

Nazwa grupy Szczegóły Liczba miejsc
Brak danych

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Nieprzystosowany
Godziny pracy:
06:00 - 17:00
Własny budynek:
Tak
Własny ogród:
Tak
Prowadzi świetlicę:
Nie
Monitoring:
Nie

Opis jednostki

Przedszkole nr 11 mieści się w parterowym, wolnostojącym budynku znajdującym się na osiedlu Szwederowo, z dala od zgiełku ulicznego. Wokół placówki usytuowany jest duży i zielony plac zabaw, wyposażony w atestowany i atrakcyjny sprzęt zabawowy. W roku szkolnym 2018/19 w placówce przeprowadzono termomodernizację i gruntowny remont pomieszczeń przedszkolnych. Naszym atutem jest szybka adaptacja dzieci , czemu sprzyja mała liczebność grup i pracowników. Wszyscy się znamy nikt dla nas nie jest anonimowy . Rodzinna atmosfera panująca w naszym przedszkolu zbliża środowisko rodzinne i przedszkolne . Nasze przedszkole jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców, działamy metodami aktywnymi z zachowaniem poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania. Współtwórcami naszych działań są rodzice świadomi swojej roli w życiu placówki. Koncepcję edukacji osadzamy na głęboko rozumianym dialogu - dzieci, rodziców , pracowników oraz środowiska lokalnego. Naszym priorytetem jest wszechstronne wspomaganie rozwoju dziecka w celu osiągnięcia gotowości szkolnej oraz umożliwienie wychowankom odnoszenia sukcesów na miarę ich możliwości. Nasi absolwenci odnoszą sukcesy w dalszej edukacji o czym świadczy informacja zwrotna od rodziców i nauczycieli szkół podstawowych. Przedszkole kształtuje u dzieci postawę świadomego i aktywnego odbiorcy sztuki poprzez cykliczny udział w koncertach i przedstawieniach teatralnych organizowanych w przedszkolu . Dzieci systematycznie uczestniczą w lekcjach muzealnych i bibliotecznych, audycjach muzycznych w filharmonii oraz spektaklach w teatrze, operze . Nasze przedszkole kładzie nacisk na zdrowy i aktywny tryb życia organizując i włączając się w imprezy o charakterze sportowym: Letnie Igrzyska Sportowe Przedszkolaków, Mini- Maraton Przedszkolaka, olimpiady i turnieje. Kadrę pedagogiczną stanowi wykwalifikowany i kompetentny zespół zaangażowany w swoją pracę , pełen pomysłów , dbający o miłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. Praca z dziećmi oparta jest na programie wychowania przedszkolnego "Od zabawy do nauki" - dobre praktyki. W przedszkolu w każdej grupie wiekowej odbywa się nauka języka angielskiego, organizowane są również zajęcia dodatkowe, rozwijające zdolności i zainteresowania dzieci: kółka plastyczne, muzyczne, sportowe, zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Realizuje się  zajęcia z elementami kodowania , które rozwijają kompetencje cyfrowe i są wprowadzeniem do programowania.  Corocznie przedszkole opracowuje projekty innowacyjne w ramach Bydgoskich Grantów Oświatowych. Szeroki wachlarz organizowanych przedsięwzięć oraz uczestnictwo w imprezach środowiskowych, akcjach charytatywnych wpływa na pozytywny wizerunek i promocję placówki.

Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6