Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Przedszkola - Bydgoszcz

Oferta jednostki

Przedszkole nr 24 (ZS 32)

ul. Krucza 5a, 85-308 Bydgoszcz

tel. 885905351, 885905352

fax. 523732530

e-mail: p24@zs32.bydgoszcz.pl

WWW: http://zs32.bydgoszcz.pl

imię i nazwisko dyrektora: mgr Beata Mazur

Lista grup

Nazwa grupy Szczegóły
3 latki Dzieci młodsze niż 3 lataDzieci młodsze niż 3 lata Dzieci w wieku 3 latDzieci w wieku 3 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie Język angielskiJęzyk angielski
4 latki Dzieci w wieku 4 latDzieci w wieku 4 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie Język angielskiJęzyk angielski
5 latki Dzieci w wieku 5 latDzieci w wieku 5 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie Język angielskiJęzyk angielski
6 latki Dzieci w wieku 6 latDzieci w wieku 6 lat Dzieci starsze niż 6 latDzieci starsze niż 6 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie Język angielskiJęzyk angielski

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Nieprzystosowany
Godziny pracy:
06:00 - 17:00
Własny budynek:
Tak
Własny ogród:
Tak
Prowadzi świetlicę:
Nie
Monitoring:
Tak
Czy jest winda osobowa?:
Nie

Opis jednostki

Przedszkole nr 24 mieści się w Zespole Szkół nr 32. Czynne od godziny 6:00 do 17:00. Dysponujemy 6 salami, wyposażonymi w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz zabawki adekwatne do wieku dzieci. Dla wychowanków dostępne są: rozbudowany plac zabaw dostosowany dla młodszych i trochę starszych przedszkolaków oraz boisko szkolne.  Dzieci mają możliwość korzystania z pomieszczeń szkoły: sal gimnastycznych, biblioteki.  Praca opiekuńczo- wychowawczo- dydaktyczna oparta jest na podstawie programowej wychowania przedszkolnego, programach wychowania przedszkolnego oraz innowacjach i projektach prowadzonych przez nauczycieli. Dziecko w formie zabawy
zdobywa wiadomości i umiejętności oraz rozwija swoje zainteresowania w zakresie myślenia, pojęć matematycznych, edukacji społeczno- moralnej, zdrowotnej, ruchowej, przyrodniczej, muzycznej, technicznej i komunikacyjnej. Realizujemy liczne programy i projekty, w tym o zasięgu ogólnopolskim, m.in.: "Bezpieczne Przedszkole", "Mały miś w świecie wielkiej literatury", „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Klub mleczaka”. Prowadzimy z dziećmi zajęcia w ramach projektu "ABC Ekonomii", które ma na celu upowszechnianie edukacji ekonomicznej i finansowej.  Wcielamy w pracy z dziećmi innowacje, np.: językowe: "Reading is fun", „Gimnastyka Małego Europejczyka", muzyczne: „Muzyczne przedszkole”, społeczne: „Dobre maniery – przejmują stery” oraz dotyczące emocji własnych i innych. Realizujemy projekty i programy własnego autorstwa: „Wesoła gimnastyka buzi i języka”, „Pięć lat mamy czytać zaczynamy”, „Między nami Tropicielami”, „Zabawy z plamą i kreską”, „Bydgoskie podróże małe i duże”. Dzięki różnorodnym zabawom i ćwiczeniom dziecko poznaje i odkrywa otaczający świat na miarę swoich potrzeb i możliwości. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalony jest w rocznym planie pracy przedszkola. Jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami. Przedszkole zapewnia opiekę świetnie przygotowanej kadry pedagogicznej, stale podnoszącej swoje kwalifikacje. Nauczycielki prowadzą ciekawe zajęcia i zabawy oraz dbają o wszechstronny rozwój swoich wychowanków. Tworzymy przyjazną i serdeczną atmosferę. Dzieci mają dostosowaną do indywidualnych potrzeb pomoc psychologiczno- pedagogiczną, na miejscu można również  skorzystać z pomocy i porady psychologa i pedagoga specjalnego. W przedszkolu organizowane są bezpłatne zajęcia: język angielski dla wszystkich grup 2 razy w tygodniu,
religia (dla 6- latków) i terapia logopedyczna. Prowadzone są w każdej grupie zajęcia rytmiczno – taneczne (2 razy w tygodniu). Atutem naszego przedszkola są pyszne posiłki przygotowywane na miejscu w naszej placówce. Nasz wychowanek ma możliwość kontynuowania nauki w szkole podstawowej w tym samym budynku, co pozytywnie wpływa na rozpoczęcie nowego etapu edukacji. 

Zdjęcia jednostki