Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Przedszkola - Bydgoszcz

Oferta jednostki

Przedszkole nr 48 "Pod Sosnami"

ul. Jana Kleina 3, 85-796 Bydgoszcz

tel. 523469555

fax. 523469556

e-mail: p48@edu.bydgoszcz.pl

WWW: http://przedszkole48bydg.edupage.org

imię i nazwisko dyrektora: Lilianna Gaszak

Lista grup

Nazwa grupy Szczegóły
3 latki Dzieci w wieku 3 latDzieci w wieku 3 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie
5 latki Dzieci w wieku 5 latDzieci w wieku 5 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Nieprzystosowany
Godziny pracy:
06:00 - 17:00
Własny budynek:
Tak
Własny ogród:
Tak
Prowadzi świetlicę:
Nie
Monitoring:
Nie
Czy jest winda osobowa?:
NIE

Opis jednostki

Przedszkole mieści się w budynku parterowym położonym w sosnowym lesie w dzielnicy Fordon.
• Przedszkole dostosowuje treści, metody i organizację pracy dydaktycznej, do możliwości psychofizycznych dziecka.
• Przedszkole sprawuje opiekę nad zdrowiem, bezpieczeństwem dzieci, stymuluje ich wszechstronny rozwój, prowadzi działalność profilaktyczną i kompensacyjną, wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole.
• Przedszkole pełni wobec Rodziców rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze:
- dostarcza wiedzy pedagogicznej i uwrażliwia na potrzeby i możliwości dziecka
- informuje na bieżąco o jego postępach wskazując osiągnięcia, powodzenia, podejmowane próby.
Na życzenie rodziców dzieci 5 i 6 letnie biorą udział w zajęciach z religii .
Przedszkole realizuje programy autorskie, wprowadza innowacje pedagogiczne, eksperymenty, oraz bezpłatne zajęcia dodatkowe takie jak: zajęcia logopedyczne dla 5 i 6 latków, język angielski, zajęcia taneczne oraz zajęcia plastyczne.
Przedszkole zapewnia bardzo dobrze wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
W ramach współpracy ze szkołą językową My Scholl My House w dwóch grupach różnowiekowych pracują lektorki, które są w grupie przez 5 godzin i komunikują się z dziećmi w języku angielskim. Razem z lektorem pracuje w grupie polski nauczyciel, który prowadzi zajęcia i komunikuje się z dziećmi w języku  polskim. Rezultatem takiej nauki jest to, że dzieci bardzo szybko uczą się i komunikują w języku angielskim. Placówka nasza uczestniczy w ogólnopolskim programie "Cała Polska czyta dzieciom" oraz "Kubusiowi przyjaciele natury". Przedszkole przy współpracy z fundacją Wiatrak realizuje w ramach projektu Europejskiego Korpusu Solidarności  wolontariat dla młodzieży  z różnych krajów Europy, obecnie w placówce przebywają wolontariusze: ze Szwecji i Niemiec.  W bieżącym roku szkolnym realizuje też projekt CODE WEEK.
W Przedszkolu działa Rada Rodziców, która aktywnie włącza się w życie przedszkola.

Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 1