Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Przedszkola - Bydgoszcz

Oferta jednostki

Przedszkole nr 80 "Królestwo Maciusia"

ul. Pomorska 80, 85-051 Bydgoszcz

tel. 52 322 57 49

fax. 52 322 68 68

e-mail: p80@edu.bydgoszcz.pl

WWW: http://www.p80.edu.bydgoszcz.pl

imię i nazwisko dyrektora: Katarzyna Janicka

Lista grup

Nazwa grupy Szczegóły
3 latki Dzieci w wieku 3 latDzieci w wieku 3 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie
4 latki Dzieci w wieku 4 latDzieci w wieku 4 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie
5 latki Dzieci w wieku 5 latDzieci w wieku 5 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie
6 latki Dzieci w wieku 6 latDzieci w wieku 6 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Nieprzystosowany
Godziny pracy:
06:00 - 17:00
Własny budynek:
Tak
Własny ogród:
Tak
Prowadzi świetlicę:
Nie
Monitoring:
Nie
Czy jest winda osobowa?:
Nie

Opis jednostki

Przedszkole nr 80 "Królestwo Maciusia" powstało w 1990 r. Położone jest na pograniczu Śródmieścia i Bocianowo. Mieści się w budynku piętrowym, wolnostojącym. Funkcjonuje jako przedszkole 8-oddziałowe, do którego uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zapewniamy: troskliwą opiekę i wychowanie, prawo do równego startu dla wszystkich dzieci; wykwalifikowaną kadrę o bogatych doświadczeniach zawodowych, wprowadzanie dziecka w świat kultury i sztuki poprzez udział w przedstawieniach teatralnych, koncertach, współpracę z Muzeum Okręgowym, Filharmonią, własne uczestnictwo w zajęciach artystycznych, wysoką jakość wychowania i nauczania przy zastosowaniu niekonwencjonalnych metod i technik: Freineta, Metoda Dobrego Startu, Ruchu Rozwijającego V. Sherborne, pedagogiki zabawy, treningu twórczości, K.Orffa, E. Gruszczyk -Kolczyńskiej, elementów koncepcji planu daltońskiego, elementów metody B.Rocławskiego, Gordona, Total Physical Response (Metoda Reagowania Całym Ciałem), Metoda Naturalna, Metoda Audiolingwalna, elementy dramy i inne. Stwarzamy: optymalne warunki do indywidualnego, wszechstronnego i pełnego rozwoju dziecka, okazję do samodzielnego podejmowania decyzji, wyboru celu działania, jego przebiegu, efektu i oceniania, warunki do wzajemnej akceptacji i tolerancji, kształtowania życzliwości, sprawiedliwości, uczciwości i odpowiedzialności, możliwość wyzwalania różnych form aktywności dzieci, warunki do podejmowania przez dzieci indywidualnych i zespołowych działań w sferze aktywności ruchowej, słownej, intelektualnej i artystycznej, warunki do prezentacji własnych zainteresowań, zdolności i osiągnięć. Oferujemy: Szeroką gamę zajęć dodatkowych prowadzonych przez naszych nauczycieli:  zajęcia taneczne, rytmika, zajęcia z Bąbla Matematycznego, kółko badawcze, koło plastyczne, rozgrywanie i konstruowanie gier planszowych, zajęcia ogólnorozwojowe z pedagogiki zabawy oraz język angielski. Wszystkie zajęcia dodatkowe są bezpłatne, a naukę języka nowożytnego prowadzimy zgodnie z podstawą programową. Dodatkowo oferujemy zajęcia z lektorem języka angielskiego. Wykorzystujemy na zajęciach dydaktycznych tablicę multimedialną, roboty do nauki kodowania i programowania (Mouse, KOKO, PLAY SMARTER, intelino, OZOBOT, GENIBOT). Dzieci objęte są opieką specjalistów: logopedy, psychologa i pedagoga specjalnego. Dzieci biorą udział w międzyprzedszkolnych, miejskich i wojewódzkich oraz ogólnopolskich konkursach (piosenki, recytatorskich, plastycznych, tanecznych, teatralnych, ekologicznych, trójboju artystycznym itp.) Ponadto aktywnie uczestniczą w koncertach muzycznych (Filharmonia), warsztatach plastycznych (Muzeum Okręgowe), przedstawieniach teatralnych, kukiełkowych, festyny - Dzień Dziecka, Dzień Przedszkolaka, spotkania świąteczne, wspólne kolędowanie, bal karnawałowy i inne. Rodzice i dziadkowie biorą udział w zajęciach otwartych oraz imprezach okolicznościowych. Serwujemy smaczne i zdrowe posiłki przygotowane w kuchni przedszkolnej z wykorzystaniem pieca konwekcyjno-parowego.

Zdjęcia jednostki