Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Przedszkola - Bydgoszcz

Oferta jednostki

Przedszkole nr 9

ul. Bohaterów Westerplatte 2, 85-827 Bydgoszcz

tel. 52-361-18-69, 887-467-244

e-mail: zspp03@edu.bydgoszcz.pl

WWW: http://www.zspp03.edu.bydgoszcz.pl

imię i nazwisko dyrektora: Barbara Górecka

Lista grup

Nazwa grupy Szczegóły
5 latki Dzieci w wieku 5 latDzieci w wieku 5 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie Język angielskiJęzyk angielski
6 latki Dzieci w wieku 6 latDzieci w wieku 6 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie Język angielskiJęzyk angielski
3 latki Dzieci w wieku 3 latDzieci w wieku 3 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie Język angielskiJęzyk angielski

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Częściowo przystosowany
Godziny pracy:
06:00 - 17:00
Własny budynek:
Tak
Własny ogród:
Tak
Prowadzi świetlicę:
Nie
Monitoring:
Tak
Czy jest winda osobowa?:
Nie

Opis jednostki

Przedszkole nr 9 działa w ramach Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 3 w budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 2. 
Placówka znajduje się blisko punktów komunikacyjnych.  W jednej z grup realizowana jest innowacja pedagogiczna ,,Jestem poliglotą".
Na terenie szkoły znajduje się  plac zabaw wyposażony w urządzenia do zabawy dostosowane do wieku dzieci przedszkolnych.  Dziećmi opiekuje się wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. 

Zajęcia prowadzone w naszym przedszkolu dostosowane są do możliwości, zainteresowań i potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców:

• zapewniamy dobrą opiekę i wychowanie dzieci,

• dbamy o wszechstronny rozwój wychowanków,

• tworzymy przyjazną i serdeczną atmosferę,

• wykorzystujemy w pracy atrakcyjne metody nauczania,

• uwzględniamy indywidualne podejście do każdego dziecka,

• zatrudniamy wykształconą i ambitną kadrę pedagogiczną,

• posiadamy bardzo dobre wyposażenie w zabawki i pomoce dydaktyczne,

• promujemy zdrowy styl życia,

• jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami.

W przedszkolu prowadzone są bezpłatne zajęcia dodatkowe; tj: taniec, gimnastyka korekcyjna, rytmika, szachy, język angielski. Szczególną dbałością otaczamy sferę fizyczną i emocjonalną dziecka. Tworzymy warunki do osiągnięcia przez dziecko pełnej dojrzałości szkolnej uwzględniając jego indywidualne możliwości. W przedszkolu w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzone są zajęcia z terapii logopedycznej. 
Realizujemy wiele projektów  np.  Erasmus +, Po Wer, Bydgoski Bąbel Matematyczny, Program Rozwoju poznawczego oparty na teorii L. Wygotskiego ,,Klucz do uczenia się",  ,,Leśna skrzynia skarbów", "Miś Bajkuś w krainie bajkoterpaii", "Czyste powietrze wokół nas". Za pomocą platformy eTwinning realizujemy projekty sięgające poza granice naszego kraju.

Wszystkie sale zajęć wyposażone są w tablice multimedialne lub projektory, które urozmaicają aktywności poznawcze dzieci.


Wnioski można składać 

1. Za pomocą tradycyjnej poczty wysyłając dokumenty na adres

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 
UL. BOHATERÓW WESTERPLLATE 2 
85-827 BYDGOSZCZ 
Z DOPISKIEM "NABÓR DO PRZEDSZKOLA"

2. Osobiście w przedszkolu
3. Elektronicznie, za pomocą podpisu elektronicznego (podpis dwóch rodziców/opiekunów prawnych )
 

Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 1 Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 3