Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Przedszkola - Bydgoszcz

Oferta jednostki

Przedszkole nr 11

ul. Chołoniewskiego 9, 85-127 Bydgoszcz

tel. 887 706 420

e-mail: p11@edu.bydgoszcz.pl

WWW: http://p11.edu.bydgoszcz.pl

imię i nazwisko dyrektora: Ilona Klinikowska

Lista grup

Nazwa grupy Szczegóły
3 latki Dzieci w wieku 3 latDzieci w wieku 3 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie Język angielskiJęzyk angielski

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Nieprzystosowany
Godziny pracy:
06:00 - 17:00
Własny budynek:
Tak
Własny ogród:
Tak
Prowadzi świetlicę:
Nie
Monitoring:
Nie
Czy jest winda osobowa?:
Nie

Opis jednostkiPrzedszkole nr 11 mieści się w parterowym, wolnostojącym budynku znajdującym się na osiedlu Szwederowo, z dala od zgiełku ulicznego. Wokół placówki usytuowany jest duży i zielony plac zabaw, wyposażony w terenowe zestawy sprawnościowe. W roku szkolnym 2017/18 w placówce
przeprowadzono termomodernizację i gruntowny remont pomieszczeń przedszkolnych. Każda sala wyposażona jest w tablicę interaktywną oraz sprzęt nagłaśniający.  Naszym atutem jest szybka adaptacja dzieci , czemu sprzyja mała liczebność grup i pracowników. Rodzinna atmosfera panująca w naszym
przedszkolu zbliża środowisko rodzinne i przedszkolne. Nasze przedszkole jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców, działamy metodami aktywnymi z zachowaniem poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania. Współtwórcami naszych działań są rodzice świadomi swojej roli w życiu placówki. Koncepcję edukacji osadzamy na głęboko rozumianym dialogu - dzieci, rodziców, pracowników oraz środowiska lokalnego. Naszym priorytetem jest wszechstronne wspomaganie rozwoju dziecka w celu osiągnięcia gotowości szkolnej oraz umożliwienie wychowankom odnoszenia sukcesów na miarę ich możliwości. Nasi absolwenci odnoszą sukcesy w dalszej edukacji o czym świadczy informacja zwrotna od rodziców i nauczycieli szkół podstawowych. Przedszkole kształtuje u dzieci postawę świadomego i aktywnego odbiorcy sztuki poprzez cykliczny udział w koncertach i przedstawieniach teatralnych organizowanych w przedszkolu . Dzieci systematycznie uczestniczą w lekcjach muzealnych i bibliotecznych, audycjach muzycznych w filharmonii oraz spektaklach w teatrze, operze. Nasze przedszkole kładzie nacisk na zdrowy i aktywny tryb życia organizując i włączając się w imprezy o charakterze sportowym: Letnie Igrzyska Sportowe Przedszkolaków, Mini- Maraton Przedszkolaka, olimpiady i turnieje. Kadrę pedagogiczną stanowi wykwalifikowany i kompetentny zespół zaangażowany w swoją pracę, pełen pomysłów , dbający o miłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. W placówce zatrudnieni są specjaliści: logopeda, psycholog oraz pedagog specjalny.  Praca z dziećmi oparta jest na programie wychowania przedszkolnego "Od zabawy do nauki" - dobre praktyki. W przedszkolu w każdej grupie wiekowej odbywa się nauka języka angielskiego, organizowane są również zajęcia dodatkowe, rozwijające zdolności i zainteresowania dzieci: kółka plastyczne, muzyczne, sportowe, zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej oraz zajęcia z elementami kodowania, które rozwijają kompetencje cyfrowe  i są wprowadzeniem do programowania. Corocznie placówka wnioskuje o  dofinansowanie na realizację projektów edukacyjnych w ramach Bydgoskich Grantów Oświatowych oraz Bydgoskich Grantów Ekologicznych. Szeroki wachlarz organizowanych przedsięwzięć oraz uczestnictwo w imprezach środowiskowych, akcjach charytatywnych wpływa na pozytywny wizerunek i promocję placówki.

Zdjęcia jednostki