Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Przedszkola - Bydgoszcz

Oferta jednostki

Szkoła Podstawowa nr 47

ul. Adama Czartoryskiego 18, 85-222 Bydgoszcz

tel. 523226212

fax. 523222230

e-mail: sp47@edu.bydgoszcz.pl

WWW: http://www.przedszkole.sp47@edu.bydgoszcz.pl

imię i nazwisko dyrektora: Tomasz Wierzewski

Lista grup

Nazwa grupy Szczegóły
3,4 latki Dzieci w wieku 3 latDzieci w wieku 3 lat Dzieci w wieku 4 latDzieci w wieku 4 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie Język angielskiJęzyk angielski
4,5 latki Dzieci w wieku 4 latDzieci w wieku 4 lat Dzieci w wieku 5 latDzieci w wieku 5 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie Język angielskiJęzyk angielski
6 latki, w godz. 8.00-15.00 Dzieci w wieku 6 latDzieci w wieku 6 lat Dzieci starsze niż 6 latDzieci starsze niż 6 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie Język angielskiJęzyk angielski

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Częściowo przystosowany
Godziny pracy:
06:30 - 16:30
Własny budynek:
Tak
Własny ogród:
Nie
Prowadzi świetlicę:
Tak
Monitoring:
Tak
Czy jest winda osobowa?:
Tak

Opis jednostki

Szanowni Rodzice!


Oddziały Przedszkolne funkcjonujące w Szkole Podstawowej nr 47 im. Bronisława Malinowskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego znajdują się na parterze w odrębnej części budynku szkoły. Zapewniamy edukację i opiekę nad dziećmi w wieku 3-6 lat w trzech oddziałach przedszkolnych. Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, oferującą indywidualne podejście do każdego dziecka. Gwarantujemy trzy urozmaicone, pyszne i zdrowe posiłki przygotowywane w szkolnej stołówce. Menu starannie opracowywane jest przez współpracującego z nami dietetyka. Teren przedszkola jest ogrodzony, posiada system monitorowania osób postronnych. 

Placówka usytuowana jest w malowniczej części centrum miasta - na skraju Wyspy Młyńskiej. Otaczająca placówkę przyroda, architektura oraz przepływająca w bezpośredniej bliskości budynku Brda tworzą niepowtarzalny klimat o każdej porze roku. Położenie placówki umożliwia dojazd środkami komunikacji miejskiej z każdej części miasta. Bliskość ośrodków kultury (Multikino, Opera Nowa, Filharmonia Pomorska, Teatr Polski, muzea oraz Pałac Młodzieży) pozwala rozwijać wrażliwość społeczną i estetyczną dzieci, rozwija zmysły, otwiera na różne ciekawe formy działalności artystycznej prowadzonej w naszym najbliższym środowisku lokalnym.

Zajęcia z dziećmi odbywają się w kolorowych, przestronnych salach dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. Sale dydaktyczne wyposażone są w kąciki zainteresowań stymulujące twórczą postawę dzieci i wielokierunkową aktywność. Przedszkole dysponuje bogatą bazą środków dydaktycznych, nowoczesnym sprzętem audiowizualnym oraz sprzętem technicznym ułatwiającym i uatrakcyjniającym pracę dydaktyczno-wychowawczą.

Nasze przedszkole promuje działania proekologiczne i prozdrowotne takie jak: bezpieczny i zdrowy styl życia, sportowa aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie, kształtowanie nawyków higieniczno-kulturalnych. Stwarzamy możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych każdego dziecka. 

Zapewniamy dzieciom dostęp do bezpłatnych zajęć dodatkowych zagwarantowanych w naszej ofercie, do których należą  język angielski, religia, zajęcia aktywizujące w grupach wiekowych (np.:kodowanie, muzykowanie, "ozoboty", zabawy z tablicą multimedialną, zabawy sensoryczne). Dzieci w trakcie zajęć rozwijają swoją kreatywność i uzdolnienia, wiedzę i umiejętności z zakresu aktywności poznawczej, twórczej, ruchowej, zdrowotnej i ekologicznej.  Nasi wychowankowie mają możliwość odkrywać swoje talenty, kształtować dojrzałość emocjonalną, poczucie własnej wartości, nabywać właściwych postaw społecznych potrzebnych w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.

Dbamy o całościowy rozwój dziecka oraz wzbogacamy formy współpracy z rodzicami (uroczystości, spotkania, zajęcia otwarte, zebrania, udział w akcjach, festynach, konkursach, warsztatach). Tworzymy własne tradycje i wzbogacamy bogatą ofertą kalendarza cyklicznych imprez i wydarzeń przedszkolnych. Praca wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńcza realizowana jest tak, aby odpowiadać na oczekiwania rodziców i dzieci. Zadania realizujemy w atmosferze szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa. Tworzymy miejsce przyjazne dzieciom, promujące bezpieczny i zdrowy styl życia.  
Serdecznie zapraszamy.

Zdjęcia jednostki