Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Przedszkola - Bydgoszcz

Oferta jednostki

Przedszkole nr 18

ul. Betoniarzy 2, 85-800 Bydgoszcz

tel. 523611503

fax. 523611503

e-mail: p18@edu.bydgoszcz.pl

WWW: http://p18.edu.bydgoszcz.pl

imię i nazwisko dyrektora: Barbara Konowalska

Lista grup

Nazwa grupy Szczegóły
3 latki Dzieci w wieku 3 latDzieci w wieku 3 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie
4 latki Dzieci w wieku 4 latDzieci w wieku 4 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Nieprzystosowany
Godziny pracy:
06:00 - 17:00
Własny budynek:
Tak
Własny ogród:
Tak
Prowadzi świetlicę:
Nie
Monitoring:
Nie
Czy jest winda osobowa?:
Nie

Opis jednostkiZapraszamy dzieci w wieku od 3 do 6 lat do
odnowionego budynku Przedszkola nr 18 w Bydgoszczy, który dzięki
termomodernizacji w pełni gwarantuje bezpieczeństwo i komfort pobytu Państwa
dzieci. Niewątpliwym atutem przedszkola jest własna kuchnia, oferująca zdrowe
posiłki oparte na naturalnych i niskoprzetworzonych produktach.Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby każdego dziecka i jego rodziców.
Naszym priorytetem jest zapewnienie wychowankom możliwości wszechstronnego rozwoju
poprzez stosowanie nowatorskich metod i form pracy. Dzieci nabywają nowe
kompetencje poprzez doświadczanie i zabawę, dzięki czemu rozwijają się we
własnym tempie w atmosferze radości. Nasze codzienne działania, jak i
uroczystości utrwalamy na zdjęciach i krótkich filmikach, które zamieszczamy na
stronie internetowej przedszkola. Ściśle współpracujemy z rodzicami,
organizując spotkania indywidualne, zebrania integracyjne, konsultacje ze specjalistami, zajęcia
otwarte oraz uroczystości grupowe zgodnie z Kalendarzem Uroczystości.
Interesująca forma współpracy z rodzicami to również ich udział w cyklicznych
spotkaniach z serii " Poczytaj mi mamo i tato" oraz "Zawody
naszych rodziców".Znakiem rozpoznawczym naszej placówki jest realizacja wielu projektów i
grantów o tematyce
ekologicznej, jak np."Roślinami się otaczamy, teren zazieleniamy i dzięki
temu o zdrowie wszystkich
dbamy", "Czy to SmoK czy SmoG",       "Z darami natury świat nie
jest ponury", "Ul na kółkach", dzięki którym już od najmłodszych
lat wprowadzamy naszych wychowanków w świat przyrody, ekologii i szacunku dla
naszej planety. Dzięki dużemu zaangażowaniu społeczności przedszkolnej w akcje
ekologiczne, otrzymaliśmy tytuł EKOPRZEDSZKOLE 2023. W naszej codziennej pracy
z dziećmi bierzemy także udział w programach i projektach,
które pozwalają w sposób nowoczesny i interesujący przekazać dzieciom wiedzę o
otaczającym świecie, kształtować właściwe postawy oraz rozwijać sferę
emocjonalną i społeczną, jak np."Bydgoszcz czyta Małemu
Misiowi","Zabawa w spokojny umysł”. Ponadto nasze przedszkole
dołączyło do grona placówek realizujących krajowe i międzynarodowe projekty
e-twinningowe, w których nauczyciele z Polski i całej Europy dzięki
wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej poszerzają swoje
kompetencje i wymieniają się dobrymi praktykami w swej pracy zawodowej, co
sprzyja motywowaniu wychowanków do działania, nauki i otwierania się na Europę.Nasza wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna posiada dodatkowe
kompetencje z zakresu
oligofrenopedagogiki, gimnastyki korekcyjnej i terapii ręki. Wykorzystując
różnorodne metody pracy (np. metodę Dennisona, metodę Weroniki Sherbone, metodę
Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz) oraz realizując wspólne projekty z
pobliskimi Szkołami Podstawowymi nr 57 i 28 i filią Wojewódzkiej Biblioteki
Miejskiej, pedagodzy dobrze przygotowują dzieci do podjęcia nauki w szkole i
uczestnictwa w życiu społecznym. Ważnym elementem wychowania w naszej placówce
jest kontakt z kulturą (teatrzyki dla dzieci, cykliczne koncerty muzyków z
Filharmonii Pomorskiej, wyjścia grup starszych do teatru). Tradycją naszego przedszkola
są autokarowe wycieczki w bardzo atrakcyjne i interesujące dla dzieci
miejsca pod względem edukacyjnym i przyrodniczym (Gąsawa - "Zagroda
Pałucka" , Toruń - Teatr "Baj Pomorski",
"Planetarium", Centrum Nowoczesności - Młyn Wiedzy). Realizujemy
program "Bezpieczny przedszkolak", ściśle współpracując z Policją i Strażą Miejską.
Ponadto cyklicznie organizujemy również akcje charytatywne dla bydgoskiego schroniska dla
zwierząt, seniorów  z pobliskiego Domu Dziennego Pobytu "Kapuściska",
jak i organizacji o zasięgu krajowym i ogólnoświatowym (fundacja
"Redemptoris Missio, hospicja dla dzieci. .   
                                                                                                                                                                       Zapewniamy każdemu dziecku na terenie placówki pomoc
psychologiczno-pedagogiczną dzięki obecności specjalistów takich jak:
logopeda, psycholog i pedagog specjalny.                      

Przedszkole oferuje:
- zajęcia logopedyczne    - 2 x w tygodniu
- rytmika - 1 x w tygodniu
- język angielski - 2 x w tygodniu
- religia - 2 x w tygodniu
- szachy                        - 1 x w tygodniu
- dzień z eksperymentem - 1 x w tygodniu,
- "Kodowanie na dywanie" z LEGO i matą edukacyjną- 1x w tygodniu.

Zdjęcia jednostki