• Kontrast:
 • A
 • A
 • A
 • Czcionka:
 • A
 • A
 • A
Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli - Gmina Kórnik

Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca w Gminie Kórnik

24.05.2021

W dniach od 24 do 31 maja 2021 r. zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca do następujących placówek:

 • Przedszkola „Rumiane Jabłuszko” w Czołowie (obręb Bnin) – Grupa I – 6 latki i dzieci odroczone, Grupa II – 3 – 5 latki;
 • Przedszkola „Szmaragdowe Oczko” w Szczytnikach  – Grupa II – 3 – 5 latki;
 • Przedszkola w Robakowie - Grupa  I – 6 latki i dzieci odroczone, Grupa II – 3 – 5 latki;
 • Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku - Grupa  I – 6 latki i dzieci odroczone;
 • Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie - Grupa  I – 6 latki i dzieci odroczone;
 • Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Robakowie  -  Grupa  I – 6 latki i dzieci odroczone;
 • Oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Radzewie -  Grupa  I – 6 latki i dzieci odroczone, Grupa II – 4 – 5 latki.

Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola

09.04.2021

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniach od 12 kwietnia 2021 r. od godziny 8:00 do dnia 16 kwietnia 2021 r. do godz. 15:00 następuje etap potwierdzania przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
Oświadczenie można złożyć na trzy sposoby:
 1. Podpisanie oświadczenia papierowego, dostępnego w zakładce „Pliki do pobrania” lub w przedszkolu i dostarczenie go do placówki.
 2. Złożenie oświadczenia z użyciem podpisu kwalifikowalnego lub profilu zaufanego i  przesłanie w systemie. 
 3. Wydrukowanie, podpisanie oświadczenia, dostępnego w zakładce „Pliki do pobrania”,  następnie załączenie jego czytelnego skanu/fotografii i przesłanie w systemie.
Po zalogowaniu się przez rodzica, którego dziecko zostało zakwalifikowane do placówki, pojawi się komunikat o konieczności potwierdzenia woli oraz przycisk pozwalający wykonać czynności, o których mowa w pkt 2 i 3.

Uruchomienie systemu rekrutacji – wymagania techniczne

08.03.2021

Witamy na stronach elektronicznego systemu wspierającego rekrutację do przedszkoli na terenie Gminy Kórnik. Aby sprawnie i bezproblemowo pracować w systemie, zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek: Google Chrome – wersja co najmniej 35.0 Mozilla Firefox – wersja co najmniej 32.0 Internet Explorer – wersja co najmniej 11.0 Informujemy jednocześnie, że w zakładce POMOC umieszczony został Przewodnik po systemie, w którym szczegółowo wyjaśniono wszystkie funkcjonalności i sposób postępowania związany z zarejestrowaniem dziecka w systemie. Proszę pamiętać, że przy rekrutacji elektronicznej nie ma znaczenia kolejność zgłoszenia. Na zarejestrowanie dziecka i dostarczenie podpisanego Wniosku o przyjęcie do przedszkola jest czas od 8 marca 2021 do 19 marca 2021 r. do godz. 15:00

Film dla Rodziców kandydatów do przedszkola

05.03.2021

Drodzy Rodzice

Przekazujemy Państwu nagranie, w którym opowiadamy o najważniejszych elementach rekrutacji Państwa dziecka do przedszkola: https://youtu.be/4VvWy0E4dYU

Znajdziecie w nim podstawowe wskazówki, w jaki sposób przejść przez proces rekrutacji. Dla osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z obsługi systemu, udostępniamy także podręcznik ze szczegółowym opisem znajdujący się w zakładce Pomoc.

Życzymy Państwu przyjemnej lektury oraz powodzenia w procesie rekrutacji!

​Rejestracja kandydatów – opis skrócony

05.03.2021

Szanowni Państwo,

Jeśli zapoznaliście się już dokładnie z ofertą placówek, zasadami i terminami dotyczącymi postępowania rekrutacyjnego oraz dokonaliście wyboru placówek i grup przedszkolnych możecie przystąpić do rejestracji dziecka w systemie. Aby zgłosić dziecko do wybranych placówek należy: 
 1. Wybrać zakładkę ZGŁOŚ KANDYDATURĘ – po zapoznaniu się z opisem na stronie wpisać PESEL dziecka i wybrać przycisk DALEJ.
 2. Ustalić LISTĘ WYBRANYCH PREFERENCJI – wybierając odpowiednio miasto, jednostkę oraz grupę, ułożyć listę preferencji. Lista powinna zawierać tylko takie placówki i grupy, które preferowane są przez rodzica/opiekuna. Najwyżej na liście powinny być jednostki i grupy najbardziej preferowane. Lista może zawierać max. 3 jednostki i odpowiadające im grupy rekrutacyjne. Po ustaleniu listy wybrać przycisk DALEJ.
 3. Wypełnić pola dotyczące danych osobowych zgłaszanego dziecka i rodziców/opiekunów, a następnie pola pozostałych informacji. Pola zaznaczone gwiazdkami są obowiązkowe. W ostatnich polach należy ustalić swoje hasło do systemu (co najmniej osiem znaków). Proszę zapamiętać to hasło, gdyż będzie ono umożliwiało dostęp do swojego konta w dowolnym momencie naboru (poprzez zakładkę ZALOGUJ SIĘ). Po wypełnieniu wszystkich pól wybrać przycisk DALEJ
 4. W kolejnym kroku należy wypełnić pola dotyczące kryteriów, zgodnie ze stanem faktycznym, a następnie wybrać przycisk DALEJ. Należy zwrócić uwagę na to, że po zaznaczeniu odpowiedzi TAK przy jakimkolwiek kryterium podstawowym (ustawowym), trzeba będzie razem z Wnioskiem złożyć odpowiednie dokumenty. 
 5. W ostatnim kroku należy dokładnie zapoznać się z informacjami na tej stronie, a następnie wydrukować Wniosek o przyjęcie do przedszkola. Po podpisaniu Wniosku, należy dostarczyć go wraz z innymi wymaganymi dokumentami tylko do placówki, która znajduje się na I miejscu listy preferencji. 
UWAGA: W przypadku spełniania niektórych kryteriów wymagane jest odpowiednie oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, które należy pobrać z systemu (w zakładce DO POBRANIA), wydrukować, podpisać i dostarczyć razem z Wnioskiem o przyjęcie.
Placówka porówna dane zawarte we Wniosku z tymi, które wypełnione są w systemie i w przypadku zgodności zaakceptuje zgłoszenie. Od tego momentu nie można już dokonać żadnej zmiany danych.