Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Przedszkola

Aktualności

Komunikat dla rodziców

20.03.2020

Szanowni Rodzice,

  W związku z przeprowadzaną w Mieście i Gminie Kórnik rekrutacją do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesyłanie dokumentacji do placówek na skrzynkę mailową lub ePUAPem, w formie skanów lub nawet fotografii dokumentów bądź za pośrednictwem zwykłej poczty.

Działania takie, pozwolą na unikanie zbędnych kontaktów z innymi osobami i mają na  celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażania się koronawirusem COVID19, a jednocześnie przyczynią się do sprawnego przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w placówkach w ustalonych wcześniej terminach. 

Szkoły

 

Przedszkola

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku
ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik

sekretariat@sp1kornik.pl

 

Przedszkole nr 1 w Kórniku

ul. prof. Z. Steckiego 11, 62-035 Kórnik

misuszatek@mawe.pl

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku

ul. Armii Krajowej 11,  62-035 Kórnik

szkolanr2@o2.pl

 

Przedszkole nr 2 w Kórniku

ul. Jeziorna 16, 62-035 Kórnik

poryroku@p2kornik.pl

 

Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie

ul. Ogrodowa 21, 62-035 Kórnik

sp@szczodrzykowo.pl

 

Przedszkole w Szczodrzykowie

ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik

przedszkole@szczodrzykowo.com

 

Szkoła Podstawowa w Radzewie

ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Kórnik

sp_radzewo@op.pl

 

Przedszkole w Kamionkach

ul. Porannej Rosy 2, 62-023 Kamionki

sekretariat@przedszkolekamionki.kornik.pl

 

Szkoła Podstawowa w Robakowie

ul. Szkolna 3, 62-023 Robakowo

sekretariat@sprobakowo.kornik.pl

 

Przedszkole w Borówcu Tajemnicza Wyspa

ul. Nad Potokiem 2, 62-023 Borówiec

borowiec@tajemniczawyspa.com.pl

 

Szkoła Podstawowa w Kamionkach
ul. Mieczewska 36, 62-023 Kamionki

sekretarz@spkamionki.pl

 

 

Przedszkole Wodnik Szuwarek w Szczytnikach

ul. Jeziorna 4b, 62-023 Szczytniki

biuro@wodnik-szuwarek.com.pl

 

 

Przedszkole Kolorowe Pole w Dachowie

ul. Nowina 37, 62-023 Dachowa

kolorowepole.dachowa@gmail.com

 

Poruszanie się po systemie – główne funkcjonalności

23.02.2020

Szanowni Państwo,


Zachęcamy do zapoznania się z Podręcznikiem (w zakładce DO POBRANIA), w którym szczegółowo opisano poruszanie się w systemie elektronicznej rekrutacji. W zakładce DO POBRANIA znajdziecie Państwo także: 
  • wzory oświadczeń (do wydrukowania, podpisania i złożenia razem z Wnioskiem przez osoby spełniające kryterium wymagające takiego oświadczenia) 
Szczególnie ważne jest to, abyście Państwo zapoznali się z terminami oraz zasadami dotyczącymi postępowania rekrutacyjnego (w zakładce ZASADY I TERMINY). Przed dokonaniem wyboru placówek i oddziałów prosimy o zapoznanie się ze szczegółową ofertą przedszkoli (w zakładce OFERTA EDUKACYJNA).