• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Przedszkola

Aktualności

Komunikat dotyczący rekrutacji uzupełniającej

16.05.2017

Szanowni Państwo, Zgodnie z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli (oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) od dnia 18 maja (godz. 08:00) do dnia 19 czerwca 2017 r. (godz. 15:00) prowadzone będzie postępowanie uzupełniające. W dniach od 18 maja (godz. 08:00) do dnia 22 maja 2017 r. (godz. 15:00) rodzice (rodzic) mogą złożyć wniosek w formie papierowej (wraz z załącznikami) do wybranej placówki objętej rekrutacją uzupełniającą. Wniosek wraz z załącznikami dostępny będzie w placówce oraz w załączonych plikach do pobrania w systemie: http://www.gminakornik.przedszkola.vnabor.pl/ Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie w: 1. Przedszkolu w Kamionkach – rodzice (rodzic) składają wniosek w Szkole Podstawowej w Kamionkach, ul. Mieczewska 36, 2. Szkole Podstawowej w Kamionkach, ul. Mieczewska 36, 3. Szkole Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11, 4. Szkole Podstawowej nr 2 im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej – Potulickiej w Kórniku, ul. Armii Krajowej 11, 5. Szkole Podstawowej w Robakowie – obecny budynek Gimnazjum w Robakowie, ul. Szkolna 3, 6. Szkole Podstawowej im. Jana Wójkiewicza w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 7. Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie, ul. Ogrodowa 21.

Rekrutacja uzupełniająca

14.05.2017

Szanowni Państwo, Rekrutacja uzupełniająca w Gminie Kórnik odbywa się poza systemem elektronicznym. Rodzice składają wnioski bezpośrednio w przedszkolu/szkole, które dysponuje wolnymi miejscami.

Rejestracja kandydatów

19.03.2017

Szanowni Państwo, Jeśli zapoznaliście się już dokładnie z ofertą placówek, zasadami i terminami dotyczącymi postępowania rekrutacyjnego oraz dokonaliście wyboru placówek i grup przedszkolnych możecie przystąpić do rejestracji dziecka w systemie. Aby zgłosić dziecko do wybranych placówek należy: 1. Wybrać zakładkę ZGŁOŚ KANDYDATURĘ – po zapoznaniu się z opisem na stronie wpisać PESEL dziecka i wybrać przycisk DALEJ 2. Ustalić LISTĘ WYBRANYCH PREFERENCJI – wybierając odpowiednio miasto, jednostkę oraz grupę, ułożyć listę preferencji. Lista powinna zawierać tylko takie placówki i grupy, które preferowane są przez rodzica/opiekuna. Najwyżej na liście powinny być jednostki i grupy najbardziej preferowane. Lista może zawierać max. 3 jednostek i odpowiadajace im grupy rekrutacyjne. Po ustaleniu listy wybrać przycisk DALEJ 3. Wypełnić pola dotyczące danych osobowych zgłaszanego dziecka i rodziców/opiekunów, a następnie pola pozostałych informacji. Pola zaznaczone gwiazdkami są obowiązkowe. W ostatnich polach należy ustalić swoje hasło do systemu (co najmniej osiem znaków). Proszę zapamiętać to hasło, gdyż będzie ono umożliwiało dostęp do swojego konta w dowolnym momencie naboru (poprzez zakładkę ZALOGUJ SIĘ). Po wypełnieniu wszystkich pól wybrać przycisk DALEJ 4. W kolejnym kroku należy wypełnić pola dotyczące kryteriów, zgodnie ze stanem faktycznym, a następnie wybrać przycisk DALEJ. Należy zwrócić uwagę na to, że po zaznaczeniu odpowiedzi TAK przy jakimkolwiek kryterium podstawowym (ustawowym), trzeba będzie razem z Wnioskiem złożyć odpowiednie dokumenty. 5. W ostatnim kroku należy dokładnie zapoznać się z informacjami na tej stronie, a następnie wydrukować Wniosek o przyjęcie do przedszkola. Po podpisaniu Wniosku, należy dostarczyć go wraz z innymi wymaganymi dokumentami tylko do placówki, która znajduje się na I miejscu listy preferencji. UWAGA: W przypadku spełniania niektórych kryteriów wymagane jest odpowiednie oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, które należy pobrać z systemu (w zakładce DO POBRANIA), wydrukować, podpisać i dostarczyć razem z Wnioskiem o przyjęcie. Placówka porówna dane zawarte we Wniosku z tymi, które wypełnione są w systemie i w przypadku zgodności zaakceptuje zgłoszenie. Od tego momentu nie można już dokonać żadnej zmiany danych.