Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli - Gmina Kórnik

Komunikat W dniu 6 czerwca 2022 r., zgodnie z
harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych w Mieście i Gminie Kórnik, stanowiącym
załącznik do Zarządzenia Nr 17/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26
stycznia 2022 r., rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca.Rekrutacja przebiegać
będzie poza systemem rekrutacji
elektronicznej.Wnioski wraz z
załącznikami, można składać w formie
papierowej
w dniach od 06 do 10
czerwca 2022 r.Z uwagi na brak wolnych
miejsc po zakończeniu pierwszej rekrutacji, nabór uzupełniający prowadzony
będzie tylko w:1.    
Przedszkolu Kolorowy Świat w
Szczodrzykowie, ul. Dworcowa 11 - (4 wolne miejsca),2.    
Szkole Podstawowej nr 1 im. Tytusa
Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11-

z uwagi na duże zainteresowanie, powstaje dodatkowy oddział – (16 wolnych
miejsc  - dla dzieci 6-letnich oraz
starszych odroczonych),3.    
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w
Szczodrzykowie - (4 wolne miejsca  - dla
dzieci 6-letnich i starszych odroczonych),4.    
Szkole Podstawowej im. Sprawiedliwych
wśród Narodów Świata w Kamionkach,

ul. Mieczewska 36 - (4 wolne miejsca  -
dla dzieci 6-letnich i starszych odroczonych),5.    
Szkole Podstawowej im. Powstańców
Wielkopolskich w Robakowie) - (16 wolnych miejsc  - dla dzieci 6-letnich i starszych
odroczonych).Wzór wniosku i
załączniki, do pobrania są w placówce.                                                                        Zapraszamy
do wzięcia udziału w rekrutacji.