• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Aktualności

Zdalne potwierdzenie woli

07.04.2021


Drodzy Rodzice, 
oprócz możliwości złożenia potwierdzenia woli w formie podpisu elektronicznego dodaliśmy
możliwość przesłania skanu lub zdjęcia oświadczenia o potwierdzeniu woli.

Oznacza to, że będą do wyboru dwa sposoby potwierdzenia woli w jednostce, do której dziecko zostało
zakwalifikowane. Jeden z nich polega na złożeniu podpisu elektronicznego (Profil zaufany/podpis kwalifikowany) i skutkuje od razu odnotowaniem potwierdzenia woli w systemie, ponieważ znana tożsamość
osoby wykonującej tę czynność. Drugi sposób polega na dostarczeniu poprzez system dokumentu z
oświadczeniem podpisanym w sposób tradycyjny, np. skanu lub zdjęciu takiego oświadczenia. Ten sposób
wymaga weryfikacji po stronie jednostki odbierającej dokument, więc nie skutkuje on automatycznym
oznaczeniem w systemie powtórzenia woli i pracownik jednostki po weryfikacji dokumentu powinien to
zrobić samodzielnie.


Po wyborze podpisu elektronicznego użytkownik powinien:

• w przypadku Profilu zaufanego postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi przez portal,
z którego będzie korzystał (np. bankowości elektronicznej) do momentu, aż po złożeniu podpisu
Profilem zaufanym powróci do systemu Nabór VULCAN i upewni się, że podpis został złożony
sprawdzając status kandydata na stronie głównej. Jeśli podpisywanie przebiegło poprawnie, to
status kandydata zmieni się na „przyjęty”. Jeśli nie, to prosimy o kontakt z jednostką, do której
dziecko zostało zakwalifikowane w celu wyjaśnienia tej sytuacji.

• w przypadku podpisu kwalifikowanego wymagane jest pobranie dokumentu na dysk komputera,
podpisanie do w sposób analogiczny do podpisywania innych dokumentów i wczytanie podpisanego
dokumentu do systemu naborowego.

Jeśli podpisywanie przebiegło poprawnie, to status kandydata zmieni się na „przyjęty”. Jeśli nie, to prosimy
o kontakt z jednostką, do której dziecko zostało zakwalifikowane w celu wyjaśnienia tej sytuacji.

Potwierdzenie woli

02.04.2021

Szanowni Rodzice

 W dniu 31.03.2021r. zostały ogłoszone wyniki rekrutacji - nastąpiła publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Aby sprawdzić do jakiej placówki dziecko zostało zakwalifikowane należy zalogować się do systemu lub sprawdzić na liście wywieszonej w przedszkolu, do którego złożony był Wniosek o przyjęcie. W dniach od 31.03.2021r.  do 08.04.2021r.  godz. 15:00 należy potwierdzić wolę korzystania z usług tej placówki.  Jeżeli nie potwierdzicie Państwo woli przyjęcia dziecka w określonym wyżej terminie, zostanie ono wykreślone z listy przyjętych. Publikacja list dzieci przyjętych nastąpi w dniu 12.04.2021r. o godz. 8:00

Zakończenie rejestracji kandydatów

18.03.2021

Szanowni Rodzice,

proces rejestracji kandydatów w elektronicznym systemie wspierającym rekrutację do przedszkoli na terenie Gminy Skoczów został zakończony. W najbliższym czasie przeprowadzona będzie weryfikacja danych kandydatów zgromadzonych w systemie oraz analiza potrzeb i oferty edukacyjnej. W dniu 3103.2021r. o godz. 8.00 zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych placówek. W okresie 31.03.2021r. do 08.04.2021r.  rodzice kandydatów zakwalifikowanych będą potwierdzali wolę korzystania z usług placówki, do której dziecko zostanie przyjęte. 

 

Publikacja oferty naborowej

01.03.2021

Szanowni Rodzice,

witamy w elektronicznym systemie wspomagającym rekrutację do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Skoczów.

Opisy placówek oraz grup dostępne są w zakładce OFERTA EDUKACYJNA. Najistotniejsze terminy oraz ogólne zasady naboru można znaleźć w zakładce ZASADY I TERMINY.

Na zarejestrowanie dziecka i dostarczenie podpisanego Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola mają Państwo czas do 15.03.2021r. do godziny 15.00. Rodzice spełniający kryteria zawarte w Uchwale Rady Miejskiej, powinni wraz z Wnioskiem złożyć odręcznie wypełnione zaświadczenia znajdujące się w plikach DO POBRANIA.

Informujemy jednocześnie, że w zakładce POMOC umieszczony został Przewodnik po systemie, w którym szczegółowo wyjaśniono wszystkie funkcjonalności i sposób postępowania związany z zarejestrowaniem dziecka w systemie. Proszę pamiętać, że przy rekrutacji elektronicznej nie ma znaczenia kolejność zgłoszenia.