• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Przedszkola

Aktualności

Publikacja kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

11.07.2017

Szanowni Państwo, opublikowane zostały listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w rekrutacji uzupełniającej. Miejsce zakwalifikowania dziecka możecie Państwo sprawdzić po zalogowaniu do systemu loginem i hasłem ustalonym przy rejestracji wniosku. Warunkiem ostatecznego przyjęcia dziecka do placówki, do której zostało zakwalifikowane jest potwierdzenie woli przyjęcia przez rodziców/opiekunów prawnych. Pisemne oświadczenie złożyć należy w dniach 11-18 lipca br. Lista kandydatów przyjętych opublikowana zostanie dnia 20 lipca 2017 r. o godzinie 10.00.

ZAKOŃCZENIE REJESTRACJI KANDYDATÓW W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

26.06.2017

Szanowni Państwo, z dniem 26 czerwca br. zakończyła się rejestracja kandydatów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w rekrutacji uzupełniającej. 11 lipca 2017 r. o godzinie 10.00 opublikowane zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Warunkiem ostatecznego przyjęcia dziecka do placówki, do której zostało zakwalifikowane jest potwierdzenie woli przyjęcia przez rodziców/opiekunów prawnych. Pisemne oświadczenie złożyć należy w dniach 11-18 lipca br.

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

14.06.2017

Dziś, o godzinie 15.00 rozpoczęła się rejestracja kandydatów przystępujących do naboru do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018 w rekrutacji uzupełniającej. Rejestracja kandydatów potrwa do dnia 26 czerwca br. do godziny 15.00. W naborze uzupełniającym wolnymi miejscami dysponują: Miejskie Przedszkole Nr 3 oraz Miejskie Przedszkole Nr 4 gdzie mogą rejestrować się dzieci 3-5 letnie oraz Szkoły Podstawowe nr 2, 5, 7, 9, 10 i 11, do których przyjmowane są dzieci 5-6 letnie. W dniu 11 lipca 2017 r. o godzinie 10.00 będziecie Państwo mogli sprawdzić do jakiego przedszkola/oddziału przedszkolnego zakwalifikowane zostało Państwa dziecko. Życzymy powodzenia w rekrutacji!

Publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

07.06.2017

Szanowni Państwo, dziś, tj. 7 czerwca 2017 r. o godzinie 10.00 opublikowane zostały listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Miejsce zakwalifikowania dziecka możecie Państwo sprawdzić po zalogowaniu do systemu loginem i hasłem ustalonym przy rejestracji wniosku. Warunkiem ostatecznego przyjęcia dziecka do placówki, do której zostało zakwalifikowane jest potwierdzenie woli przyjęcia przez rodziców/opiekunów prawnych. Pisemne oświadczenie złożyć należy w dniach 7-14 czerwca br. Lista kandydatów przyjętych opublikowana zostanie dnia 14 czerwca 2017 r. o godzinie 15.00. Kandydaci niezakwalifikowani będą mogli wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, która rozpocznie się 14 czerwca o godzinie 15.00.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

01.06.2017

Szanowni Państwo, z dniem 31 maja br. zakończyła się rejestracja kandydatów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 7 czerwca 2017 r. o godzinie 10.00 opublikowane zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Warunkiem ostatecznego przyjęcia dziecka do placówki, do której zostało zakwalifikowane jest potwierdzenie woli przyjęcia przez rodziców/opiekunów prawnych. Pisemne oświadczenie złożyć należy w dniach 7-14 czerwca br.

ZMIANA TERMINÓW POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO !

10.05.2017

Szanowni Państwo, zarządzeniem nr 169/2017 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 8 maja 2017 r. zmienione zostały terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław na rok szkolny 2017/2018. Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru przedłużona została do dnia 31 maja 2017 r. Wyniki rekrutacji będziecie Państwo mogli sprawdzić dnia 7 czerwca br. Wprowadzone zmiany wynikają z reorganizacji placówek oświatowych od 1 września 2017 r. Przepraszamy za utrudnienia i życzymy powodzenia w rekrutacji !

Rejestracja kandydatów do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2017/2018

28.04.2017

Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2017/2018 została zakończona. W dniu 10 maja 2017 r. o godzinie 10.00 będziecie Państwo mogli sprawdzić do jakiego przedszkola/oddziału przedszklolnego zakwalifikowane zostało Państwa dziecko. Życzymy powodzenia w rekrutacji!