• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

09.04.2021

Szanowni Państwo !


Uprzejmie informujemy, iż rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie miasta Jarosławia. Rejestracja kandydatów potrwa do 27 kwietnia 2021 r. do godziny 15.00.

O przyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego nie decyduje kolejność zgłoszeń. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na podstawie kryteriów ustawowych oraz kryteriów określonych w Uchwale Rady Miasta Jarosławia w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław.

Życzymy powodzenia w rekrutacji !

Lista kandydatów przyjętych

26.03.2021

Szanowni Państwo!


W dniu dzisiejszym możecie Państwo sprawdzić, do której placówki przedszkolnej przyjęte zostało przyjęte Państwa dziecko.
Rodziców, których dzieci niezakwalifikowały się do wybranej placówki przedszkolnej uprzejmie informujemy, iż rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 9 kwietnia 2021 r. o godz. 9.00 i potrwa do 23 kwietnia 2021 r. do godziny 15.00.
Przedszkola, które nadal dysponują wolnymi miejscami:
1) Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Marii Kownackiej,
2) Miejskie Przedszkole Nr 4,
3) Miejskie Przedszkole Nr 9 im. Jana Brzechwy.
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, gdzie mogą Państwo zapisać swoje dziecko:
1) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego
2) Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Baśki Puzon
3) Szkoła Podstawowa Nr 6 im. ks. Piotra Skargi
4) Szkoła Podstawowa Nr 7 im. ks. Stanisława Staszica
5) Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki
6) Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Wojska Polskiego
7) Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza

Do oddziałów żłobkowych nie będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca.

Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające prowadzone będzie na podstawie kryteriów ustawowych oraz kryteriów określonych w Uchwale Rady Miasta Jarosławia w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław.

Życzymy powodzenia w rekrutacji !

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

16.03.2021

Szanowni Państwo,

Od dziś tj. 16 marca br. możecie Państwo sprawdzić, do której z placówek przedszkolnych/żłobkowych zakwalifikowało się Państwa dziecko. Warunkiem ostatecznego przyjęcia kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/oddziału żłobkowego jest złożenie, przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka, pisemnego oświadczenia potwierdzającego wolę przyjęcia do placówki, do której zakwalifikowało się dziecko.

Pisemne oświadczenia woli składać należy w dniach 16 - 24 marca 2021 r. (do godziny 15.00).

Niezłożenie w/w oświadczenia równoznaczne jest z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej/oddziale żłobkowym, do której zakwalifikowało się Państwa dziecko.

W jaki sposób przejść przez proces rekrutacji? - NAGRANIE INSTRUKTAŻOWE

24.02.2021

Drodzy Rodzice,

Przekazujemy Wam nagranie, w którym opowiadamy o najważniejszych elementach rekrutacji Waszego dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przedszkola, żłobka: 

https://youtu.be/AtmYhRLu4Ro


Znajdziecie w nim podstawowe wskazówki, w jaki sposób przejść przez proces rekrutacji. Dla osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z obsługi systemu, udostępniamy także podręcznik ze szczegółowym opisem znajdujący się w zakładce Pomoc.

Życzymy Państwu przyjemnej lektury oraz powodzenia w procesie rekrutacji!

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

17.02.2021

Szanowni Państwo!


Uprzejmie informujemy, iż rozpoczęła się rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz oddziałów żłobkowych na terenie miasta Jarosławia. Rejestracja kandydatów potrwa do 10 marca 2021 r. do godziny 15.00.
O przyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego/oddziału żłobkowego nie decyduje kolejność zgłoszeń. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na podstawie kryteriów ustawowych oraz kryteriów określonych w Uchwale Rady Miasta Jarosławia w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław.

Życzymy powodzenia w rekrutacji !