Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Aktualności

Rekrutacja do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Mysłowice na rok szkolny 2023/2024

01.03.2023

Szanowni Państwo,

w dniach od 01.03.2023 r. godz.8.00 do 15.03.2023 r. godz. 15.00 prowadzone będzie postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Mysłowice na rok szkolny 2023/2024. Poniżej przedstawiamy kilka ważnych informacji.

1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 zostały określone Zarządzeniem Nr 31/23 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Mysłowice.

2. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 1 i  2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.).

3. Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice/ Opiekunowie prawni składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. W przypadku, gdy Rodzic/ Opiekun prawny nie złoży deklaracji w ww. terminie, dziecko traci status kontynuującego wychowanie przedszkolne. W tej sytuacji, aby dziecko nadal realizowało wychowanie przedszkolne konieczne będzie wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym i złożenie wniosku.


4.  Aby zgłosić dziecko do wybranych placówek należy:

1. Wybrać zakładkę ZGŁOŚ KANDYDATURĘ – po zapoznaniu się z opisem na stronie wpisać PESEL dziecka i wybrać przycisk DALEJ

2. Ustalić LISTĘ WYBRANYCH PREFERENCJI – wybierając odpowiednio miasto, jednostkę oraz grupę ustalić listę preferencji (maksymalnie 3 placówki). Po ustaleniu listy wybrać przycisk DALEJ

3. Wypełnić kolejne pola Wniosku. Po podpisaniu Wniosku, należy dostarczyć go do placówki, która znajduje się na I miejscu listy preferencji.


Ostateczny termin zgłoszenia dziecka oraz złożenie wniosku to 15.03.2023 r. do godz. 15.00.