• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca

01.06.2021

Szanowni Rodzice i Opiekunowie Prawni,

rozpoczął się proces rekrutacji uzupełniającej, w czasie której prowadzony będzie nabór tylko do tych przedszkoli i grup, w których pozostały wolne miejsca. Rekrutacja odbywa się według takich samych zasad jak rekrutacja właściwa. W rekrutacji uzupełniającej mogą brać udział tylko kandydaci, którzy nigdzie nie zostali przyjęci lub nie brali udziału w rekrutacji właściwej. Poniżej podajemy skrócony opis postępowania rekrutacyjnego.

I. Opis postępowania dla kandydatów, którzy mają już założone konto w elektronicznym systemie (dzieci nie zostały nigdzie przyjęte).

Aby zgłosić dziecko do wybranych placówek należy:

1. Wybrać zakładkę ZALOGUJ SIĘ – wpisać PESEL dziecka oraz ustalone wcześniej hasło i wybrać przycisk Zaloguj. Następnie należy przejść do zakładki MOJE ZGŁOSZENIE. W przypadku utraty hasła należy wybrać opcję przypomnij hasło (link zostanie przesłany na maila) lub zgłosić się do przedszkola.

2. W kolejnych krokach należy postępować tak, jak w czasie rekrutacji właściwej. W czasie wyboru preferencji będzie można wybrać tylko te grupy, które dysponują jeszcze wolnymi miejscami.

3. W ostatnim kroku należy dokładnie zapoznać się z informacjami na tej stronie, a następnie wydrukować Wniosek o przyjęcie do przedszkola. Po podpisaniu Wniosku, należy dostarczyć go wraz z innymi wymaganymi dokumentami tylko do placówki, która znajduje się na I miejscu listy preferencji. Ostateczny termin zgłoszenia dziecka to 10.06.2021 r. do godz. 15.00.

Proszę pamiętać, że przy rekrutacji elektronicznej nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.

II. Opis postępowania dla kandydatów, którzy nie mają założonego konta w elektronicznym systemie.

Aby zgłosić dziecko do wybranych placówek należy:

1. Wybrać zakładkę ZGŁOŚ KANDYDATURĘ – po zapoznaniu się z opisem na stronie wpisać PESEL dziecka i wybrać przycisk DALEJ

2. Ustalić LISTĘ WYBRANYCH PREFERENCJI – wybierając odpowiednio miasto, jednostkę oraz grupę ustalić listę preferencji. Będzie można wybrać tylko te grupy, w których są jeszcze wolne miejsca. Po ustaleniu listy wybrać przycisk DALEJ

3. Wypełnić kolejne pola Wniosku. Po podpisaniu Wniosku, należy dostarczyć go do placówki, która znajduje się na I miejscu listy preferencji. Ostateczny termin zgłoszenia dziecka to 10.06.2021 r. do godz. 15.00.