Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Przedszkola

Aktualności

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PRZEDSZKOLI

15.06.2020

Szanowni Państwo!!!

Uprzejmie informuję, że przedszkola prowadzone przez Miasto Przemyśl dysponują wolnymi miejscami.  W związku z powyższym od dnia 25 maja 2020r. do 29 maja 2020 r. rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca.

W postępowaniu uzupełniającym, oprócz dzieci w wieku od 3 do 6 lat, mogą brać udział dzieci w wieku 2,5 lat (urodzone do końca lutego 2018 roku) zamieszkałe na terenie miasta Przemyśla oraz w dalszej kolejności kandydaci zamieszkali poza obszarem miasta Przemyśla.

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego, na takich samych zasadach oraz w oparciu o te same kryteria, jak w przypadku I etapu postępowania rekrutacyjnego.


Wykaz przedszkoli prowadzących postępowanie uzupełniające:

Przedszkole Nr 2 ul. Głowackiego 17,
Przedszkole Nr 7 ul. 22 Stycznia 11,
Przedszkole nr 4 „Zielony Zakątek”, ul. Szymanowskiego 4,
Przedszkole Nr 9 im Czytelników Życia Przemyskiego, ul. Słowackiego 34,
Przedszkole Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi  ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 68,
Przedszkole Nr 12 ul. Grunwaldzka 81,
Przedszkole Nr 14 im. Czytelników Życia Przemyskiego ul. Borelowskiego 9,
Przedszkole Nr 16 ul. Prądzyńskiego 47,
Przedszkole Nr 20 ul. Słowackiego 102,
Oddział Przedszkolny (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Markiana Szaszkewicza)

Informacja o liczbie wolnych miejsc w poszczególnych przedszkolach dostępna w systemie naboru elektronicznego.

Przedszkola będą przyjmować i weryfikować wnioski w terminie od 25 maja 2020 roku do 29 maja 2020 roku w godzinach pracy przedszkola.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych podaje się do publicznej wiadomości w dniu 15 czerwca 2020 r., poprzez wywieszenie w  widocznym miejscu, w siedzibie przedszkola oraz indywidualnie dla rodzica kandydata na stronie https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/przemysl, po zalogowaniu się do systemu.

Rodzice kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do przedszkoli w rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2020/2021 mają obowiązek złożenia pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola, w terminie od 15 czerwca 2020 roku do 19 czerwca 2020 roku.

Złożenie potwierdzenia woli jest warunkiem przyjęcia kandydata do przedszkola.

Zachęcam Państwa do skorzystania z oferty!

Rekrutacja w sytuacji epidemii

19.03.2020

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną oraz ograniczeniem niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID19, a także zawieszeniem zajęć  w szkołach i przedszkolach, informujemy, że terminy rekrutacji do szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl pozostają bez zmian.

Przypominamy że:

  • 23 marca 2020 r.  jest ostatnim dniem na składanie wniosku do szkół podstawowych.
  • 27 marca 2020 r.  jest ostatnim dniem na składanie wniosku do przedszkoli.

Jednocześnie w celu ograniczenia liczby osób przebywających jednocześnie w przedszkolu/szkole wprowadzamy możliwość wysłania w ww. terminie skanu, zdjęcia wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres  placówki oświatowej. Adresy mailowe i numery telefonów przedszkoli można znaleźć na stronach przedszkoli lub pod adresami:

oraz

Po ustaniu zagrożenia epidemią będzie możliwość dostarczenia oryginałów.

Jeżeli nie macie Państwo możliwości przesłania dokumentów drogą mailową - w każdej ze szkół lub przedszkoli możecie zostawić wydruk papierowy w punkcie do tego wyznaczonym